Relationer

Ovanligt med abort på grund av kön

RELATIONER

Stockholm. Att kvinnor gör abort på grund av att fostret har fel kön är förmodligen mycket ovanligt, tror RFSU.

– De flesta kvinnor vet redan tidigt i graviditeten hur de vill göra, säger Åsa Regnér på RFSU.

I Eskilstuna bad en kvinna två gånger om att få veta barnets kön. När det visade sig att det var en flicka krävde kvinnan att få göra abort - båda gångerna.

– Om det är så att man använder aborter för att välja bort flickfoster så gäller det att fortsätta att jobba med insatser för att likställa flickors och pojkars värde. Inte att begränsa aborträtten, säger Åsa Regnér som är generalsekreterare i RFSU.

Vet inte könet

Av alla aborter som gjordes 2007 utfördes 93 procent före utgången av graviditetsvecka 11.

– När man tar det beslutet har man inte genomgått det här vanliga ultraljudet och har inte kunskap om könet. Det är en indikator på att beslutet om abort tar man tidigt, konstaterar hon.

Hon är dock egentligen inte orolig att händelsen i Eskilstuna, som lett till att Mälarsjukhusets ledning vänt sig till Socialstyrelsen med en begäran om vägledning, kommer att leda till att rätten till fri abort begränsas.

– Abortlagstiftningen har ett starkt stöd bland befolkningen och jag tycker att både socialministern och Socialstyrelsen har gett uttryck för det här stödet. Socialministern har varit väldigt tydlig om att det inte handlar om regleringar av aborträtten utan att det är en jämställdhetsfråga och det tycker jag är väldigt bra.

Skräddarsydd familj

Socialstyrelsen håller på med föreskrifter om fosterdiagnostik som inom kort går ut på remiss.

I föreskrifterna skriver Socialstyrelsen att vårdgivarna inte får erbjuda en kvinna fosterdiagnostik som har till enda syfte att ta reda på fostrets kön om det inte finns en känd ärftligt könsbunden sjukdom i släkten.

– Fosterdiagnostik är inte helt riskfritt för modern eller för fostret. Det kan i värsta fall leda till missfall. Det andra är att könsbestämning inte är den offentligt finansierade vårdens uppgift utan fosterdiagnostiken går ut på att det är ett friskt foster och att modern är frisk, säger Pål Resare som är jurist på myndigheten.

– Att skräddarsy familjer är inte den offentligt finansierade vårdens uppgift, betonar han.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Relationer