Det är männen som prioriteras

RELATIONER

Jämo håller inte med Jan Wallander

1 av 2 | Foto: - Den norm som gäller i företagen prioriterar män, säger Claes Borgström, som hävdar att män kvoterar in män på höga poster.

Det är männen som diskrimineras i näringslivet, inte kvinnorna.

Det hävdar Jan Wallander i sitt inlägg i jämställdhetsdebatten.

Men han får mothugg.

- Inlägget är förbluffande okunnigt, säger Jämo Claes Borgström.

Statliga företag har under ett par år framgångsrikt haft som mål att nå en jämnare könsfördelning på ledande positioner. Något som man vill sprida till privata företag.

Men lika många kvinnor som män på ledande poster genom kvotering ser inte Jan Wallander, före detta vd på Handelsbanken, som rätt väg.

Ny lag

- Det har i stället blivit så att kvinnor har kvoterats in på bekostnad av mer kvalificerade män, säger han.

Snart kommer en lag som tvingar företagen att redovisa könsfördelningen inom ledningen i samband med årsredovisningen.

- Det sätter press på företagen, och kanske gynnar det de företag som är jämställda, säger justitieminister Thomas Bodström.

Män prioriteras

Problemet med för få kvinnor på höga poster beror delvis på hur företagen redan är uppbyggda. Både i samhället och i företagen finns faktorer som hindrar just kvinnor att ta sig fram.

- Den norm som gäller i företagen prioriterar män, säger jämställdhetsombudsman (Jämo) Claes Borgström.

Det håller inte Jan Wallander med om:

- Det är klart att det varit olika förutsättningar för män och kvinnor. Både i möjligheter och vilja. Urvalet av kvalificerade kvinnor har varit mycket sämre än bland männen, säger Jan Wallander.

Jämo kontrar:

- De kvalificerade kvinnorna finns där redan nu. Men de hålls ute eftersom män kvoterar in män.

Vill slippa lagstifta

Förhoppningen hos dem som förespråkar en jämnare könsfördelning är att näringslivet trots allt ska uppnå det på egen hand.

- Jag hoppas att vi slipper använda oss av lagstiftning för att få in kvinnor, säger Thomas Bodström.

Niklas Ylinenpää