För tidigt födda får vård hemma

RELATIONER

Föräldrarna nöjda - barnen ökar snabbare i vikt

Borta bra men hemma bäst.

Genom ett prisbelönat projekt på Universitetssjukhuset i Lund har över 90 för tidigt födda barn och deras föräldrar kunnat lämna sjukhuset veckor tidigare och i stället kunnat få vård hemma.

Föräldrarna är supernöjda, familjebanden stärks och barnen ökar i vikt bättre än fullgångna barn.

För barn som av olika anledningar haft för bråttom ut i världen innebär den första tiden i regel många veckor på sjukhus. Den nya familjen får svårare att knyta an och lära känna varandra än om de varit tillsammans i sin naturliga miljö. Inte sällan kan det också bli känslomässigt, praktiskt och ekonomiskt kännbart.

I oktober 2001 inledde Neonatalavdelningen vid Universitetssjukhuset i Lund arbetet med att erbjuda vård i hemmet. Barnen i fråga var födda från 15 veckor för tidigt och hade i genomsnitt 4 veckor kvar till normalt förlossningsdatum när de åkte hem. De flesta fick mat via sond men vissa ammades helt eller delvis.

Två tredjedelar av barnen får åka hem

- En bedömning görs av barnens fysiska tillstånd och finns det möjlighet så ges föräldrarna valet att få hemsjukvård, berättar ansvarig barnläkare Bo Selander. Innan det är dags att lämna avdelningen får föräldrarna vägledning om hur de ska ta hand om sitt prematura barn och tolka dess signaler. Praktiska råd om matning, kläder och värme skapar trygghet. Självklart kan de också ringa till oss när som helst.

Ungefär två tredjedelar av de för tidigt födda barnen kan komma i fråga för hemsjukvård men det ställer också krav på familjerna. Hemmet ska vara socialt stabilt, rökfritt och föräldrarna måste i nuläget också vara svensktalande för att telefonrådgivningen ska fungera snabbt och säkert.

Väl hemma kommer hemsjukvården på besök två-tre gånger per vecka under den första tiden, därefter vid behov. Sjuksköterskan Eva Hammarstrand, barnsjuksköterskorna Barbro Andersson och Susanne Holmgren och barnsköterskan Anna-Lena Nyholm ger vård och stöd och det är inget tvivel om att deras arbete har gett gott resultat. Teamet belönades nyligen med sjukhusets Stora Kvalitetspris 2002 på 30 000 kronor.

Ökar snabbare i vikt

- Det funkar, familjerna har det uppenbart skönare hemma, säger Bo Selander. Tidig hemgång kan betyda så mycket, särskilt när det finns äldre syskon eller där mamma kanske varit inlagd länge med havandeskapsförgiftning eller dylikt.

- De små verkar också trivas vilket märks på viktuppgången, i genomsnitt 219 gram per vecka mot i normalt 175-200 gram för fullgångna barn, säger Bo Selander.

En enkät bland familjerna bekräftar den positiva bilden. Av de 47 som hittills utvärderat hemsjukvårdens insats ger 42 familjer betyget 5 och resterande en 4.

Hemsjukvård till för tidigt födda ger i första hand mänskliga vinster men har också fått andra positiva effekter för den hårt trängda neonatalvården.

-Vi har fått mer plats på avdelningen vilket gjort att vi bättre klarat slutenvården och sluppit skicka i väg små barn och deras mammor till andra sjukhus, eller i vissa fall till Danmark, säger Bo Selander.

Anna Gianuzzi

ARTIKELN HANDLAR OM