Kvinnor kör sämre än män – i låg fart

RELATIONER

LONDON

Det är en aldrig sinande debatt

i slagsmålet mellan könen, och nu har männen fått in en rak höger: kvinnliga bil­förare kör sämre.

Åtminstone i rondellerna.

Det är det brittiska försäkringsbolaget elephant.co.uk som studerat data från 125?000 bil­olyckor under fjolåret.

Där framkommer tydligt att de flesta krockar som sker i rondeller orsakas av kvinnor bakom ratten. En anledning, enligt studien, är att kvinnorna har en tendens att tveka i dessa situationer, vilket i sin tur leder till problem i just rondellerna.

Andra olyckssituationer som domineras av kvinnorna är de som sker vid parkeringar och stoppljus.

Ett genomgående faktum i studien är samtidigt att kvinnor oftast krockar i låg fart, vilket leder till lindrigare skador på både människor och fordon.

Männen kör mer aggressivt och stressat, vilket leder till betydligt allvarligare olyckor.

Peter Wennman