”Det är lätt att man inte ser det den andra gör”

avHelena Utter

RELATIONER

Per Lindgren och Emma Colegate vill visa sina barn att det går att dela lika

Foto: Foto: MAGNUS SANDBERG
Genusfrågor är viktiga för Emma Colegate, 38, och Per Lindgren, 40 – särskilt sedan barnen Myra, Tindra och Eliot, i dag 7, 11 och 9 år, föddes. ”Hushållsarbetet är en pytteliten, men viktig, del där man faktiskt kan vara en förebild för sina barn”, säger Emma Colegate.

Deras yrken är klassiska mans- och kvinnoyrken.

Men hemma är de måna om att inte falla in i könsrollerna.

– Det är ännu viktigare när man har barn. Vi vill visa för dem att det går att dela lika, säger Per Lindgren.

Det blir sällan bråk om städning och tvätt i villan hemma i Bromma.

– Vi har varit tillsammans sedan vi var 19 och 21, så vi har hunnit hitta ett rätt okej sätt. Men det är en ständig process, säger Emma Colegate.

Föräldraledigheter, studier och jobb – förutsättningarna har skiftat genom åren.

Men båda är överens om att Pers jobb som brandman hela tiden varit till fördel.

– Hans arbete har varit guld, säger Emma Colegate.

– Utifrån sett kan vi nog verka traditionella; jag brandman, Emma lärare. Men skiftjobbandet har också gjort att jag alltid varit hemma mycket på dagarna. Då är det naturligt att storhandla och så, säger Per Lindgren.

Ingen uppoffring

Dessutom har han skött hämtningar och lämningar av barnen Tindra, Eliot och Myra, nu 11, 9 och 7 år gamla.

– Men det är ingen uppoffring, säger Per Lindgren.

Några uppdelningar eller scheman har de aldrig gjort.

Olika toleransnivåer

Spontant tar Emma de flesta tvättlassen, medan Per oftare plockar fram dammsugaren.

– Han har lägre tolerans för skitiga golv. Men jag har lägre tolerans för ouppackade gympapåsar, säger Emma Colegate.

Ett knep har de – och det är att göra saker ihop.

– Åker man och storhandlar hela familjen så är det ganska mysigt. Om man inte gör saker tillsammans blir det lätt att man sitter i var sin hörna och tycker att man själv gör mer. Man ser inte allt den andra gör, säger Emma Colegate.

– Det hindrar inte att vi ibland faller in i traditionella könsroller. Men då sätter vi oss ned och pratar, säger Per Lindgren.

Finns det något område där ni är väldigt traditionella?

– Jag snickrar mer eftersom jag är hemma på dagarna. Men jag tycker att det är tråkigt att barnen ser mig snickra oftare än Emma, säger Per Lindgren.

Nu delar vi nästan lika i hemmet

Vi hjälps åt allt mer i hemmet.

Kvinnorna diskar och tvättar mindre – medan männen ägnar sig något mer åt hushållet.

Det visar nya siffror från Statistiska Centralbyrån.

Kvinnor gör fortfarande en större del av hushållsarbetet än männen. Men tiden kvinnor lägger på det obetalda slitet i hemmet har minskat med nästan en kvart under det senaste decenniet.

I stället jobbar de mer i yrkeslivet – samtidigt som männen nu diskar, städar och tvättar mer än tidigare.

Mår sämre

– Det är positivt att det hänt saker de senaste tio åren, säger Katarina Boye, sociolog vid Stockholms universitet.

I sin forskning har hon funnit ett samband mellan obetalt hemarbete och psykisk hälsa.

– De kvinnor som ägnade sig åt hushållsarbete flest antal timmar i veckan var de som i genomsnitt hade sämre psykisk hälsa, säger Katarina Boye.

Orsaken till att det tär på hälsan att sköta markservicen kan vara att det inkräktar på fritiden, timmar som man annars skulle kunna styra över själv.

– Det ger inte heller så mycket tillbaka som yrkesarbete. Det är ofta tråkigt, det är obetalt och är ganska snart ogjort, säger Katarina Boye.

Fyra timmar om dagen ägnar en kvinna i genomsnitt åt hemsysslor.

Det låter mycket för den som först ska hinna med en vanlig 9 till 5-arbetsdag. Men siffran är ett genomsnitt för alla årets dagar, även helg- och semesterdagar. För kvinnors del är det en minskning med tjugo procent på tjugo år – men fortfarande 45 minuter mer än männen.

Snickrar och tvättar bilen

Vad gör då männen?

Jo, förutom att de fortfarande lönearbetar mer än kvinnor, ägnar de sig åt så kallat underhållsarbete.

– I det ingår reparationer, målning, fixa med bilen, tapetsera; helt enkelt underhåll, säger Hans Heggeman på Statistiska Centralbyrån.

Räknar man samman det med hushållsarbete och yrkesarbete, blir männens och kvinnornas totala arbetsbördor ungefär lika stora: 7 timmar och 20 minuter per dag.

I motsats till det vardagliga fejandet, verkar dock inte hemmasnickrandet tära på psyket.

– Det finns inget samband mellan underhållsarbete och psykisk hälsa. Man mår alltså varken bättre eller sämre ju mer underhållsarbete man gör, säger Katarina Boye.