Självmord ökar bland unga kvinnor

RELATIONER

Förgiftning vanlig dödsorsak

De är unga, ofta deprimerade och det är vanligt att de väljer förgiftning.

Allt fler kvinnor mellan 15 och 24 år tar sina liv – trots att det totala antalet självmord i Sverige minskar.

2006 tog 8,4 kvinnor per 100 000 mellan 15 och 24 år livet av sig, den högsta siffran sedan 1979, enligt preliminär statistik från Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

– Det här är en riskgrupp som vi måste måna om och satsa på, säger Ellenora Mittendorfer Rutz, doktor i psykosocial medicin och verksam vid Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa.

– En del kan förebyggas genom att minska väntetiderna i vården, säger hon till TT.

Trendbrott

Både Mittendorfer-Rutz och Socialstyrelsen vittnar om att självmordsförsöken bland unga kvinnor inom slutenvården har stigit de senaste åren – och att unga kvinnor är den enda grupp där de ökar. Det verkar vara dessa som nu slagit igenom i statistiken.

– Det kan vara ett trendbrott, säger Mittendorfer Rutz som skrivit en avhandling om riskfaktorer för självmord bland unga.

Exakt vad ökningen beror på är svårt att säga. Mittendorfer Rutz nämner skäl som psykosociala faktorer, stigande arbetslöshet, drog- och alkoholkonsumtion, ett samhälle med färre sociala kontakter och ett stigande antal depressioner. Hon har också hört talas om grupper av unga flickor där många skär sig.

Förgiftning

Socialstyrelsens statistik visar dock att antalet självmord bland unga män i samma ålder fortfarande är högre – 11,3 på 100 000 invånare – men där har siffran sjunkit de senaste åren.

– Fullbordad suicid är vanligare bland män än kvinnor, bekräftar Mittendorfer Rutz.

– Män använder oftast mer drastiska metoder som skjutning eller hängning. Kvinnor använder oftare förgiftning, av naturliga skäl är det större chans att de blir räddade.

Charlotte Björkenstam, registeransvarig för dödsorsaksregistret, säger att den stora trenden – vid sidan av ökningen av självmord bland unga kvinnor – är den totala minskningen av självmord som pågått sedan slutet av 1980-talet.

– Vi hade en topp under 1970-talet. Därefter blev självmorden mer uppmärksammade och flera anti-depressiva mediciner gjorde sitt intåg.

Christina Magnergård Bjers/TT