VEM ÄR EN TJOCKIS?

RELATIONER

4 500 femtonåringars kroppsuppfattning kartläggs i undersökning

Foto: TJOCK ELLER INTE? I Aftonbladets och Lunarstorms stora undersökning fick 4 500 15-åringar titta på de här datormanipulerade versionerna av en kille och en tjej i olika viktklasser och svara på vilka de tyckte var tjocka. Hur det gick kan du se här intill – och jämföra med vad du själv tycker.

Tjockis! Fetto!

Glåpord möter det barn som bär på för stor kropp.

Var går vår gräns?

Vem är egentligen tjock?

Frågar du 15-åriga tjejer kommer mer än var tredje svara att hon är en tjockis.

Och att det är hennes eget fel.

Frågar du 15-åriga killar ser bara var femte på sig själv som en tjock.

Och han kommer att skylla sin övervikt på föräldrarna.

Det visar Aftonbladets stora enkät om fetma. Över 4 500 15-åringar på ungdomssajten Lunarstorm har svarat.

Vikten spelar roll. Stor roll.

Totalt tycker 31 procent i enkäten att de är tjocka. Av dessa mår 75 procent dåligt av sin vikt. Men svaren skiljer sig mellan könen.

4 Fler flickor (79 procent) än pojkar (60 procent) mår dåligt av sin övervikt.

4 Nästan dubbelt så många flickor tycker att de är tjocka.

Andra undersökningar bekräftar detta.

– Det är inte fler flickor än pojkar som är överviktiga men flickor är mer plågade av sin övervikt, säger Claude Marcus, professor och överläkare vid Rikscentrum för överviktiga barn på Huddinge universitetssjukhus.

–Vi vet också att pojkar har lättare att lägga problemet utanför sig själva.

Pojkarna sämre behandlade

Omkring dubbelt så många pojkar säger att de blir sämre behandlade av både skolkamrater och lärare för att de är tjocka.

Ändå är pojkarnas inställning till andra överviktiga mer dömande.

Dubbelt så många av de normalviktiga pojkarna (18 procent) som flickorna (9 procent ) tycker inte att det är ok att vara tjock.

– Räcker jag till? Är jag tillräckligt snygg? Tonåren är ångestladdade men ännu mer ångestladdade om det finns kroppsliga problem, säger Claude Marcus.

Så svarade ungdomarna i undersökningen

ARTIKELN HANDLAR OM