Hbt-personer kan få eget äldreboenden

RELATIONER

Öppet även för heterosexuella

Intresset tycks öka för särskilda äldreboenden för homo-, bi- eller transsexuella personer.

Många äldre vill känna trygghet i att slippa hymla med sin sexualitet på äldre dar.

– En man ska kunna säga "det här är min pojkvän sedan 40 år tillbaka", säger Christer Fällman, projektledare för det planerade äldreboendet Regnbågen i Stockholm, ett samarbetsprojekt mellan Stockholms Äldreboende och Micasa Fastigheter där intresset nu undersöks i en studie.

Ska vara öppet för alla

På flera platser finns liknande initiativ. I Malmö skapades förra året en seniorgrupp inom RFSL-Malmö med framtida planer på ett hbt-äldreboende i handlingsprogrammet.

Eftersom det var kriminellt att vara homosexuell i Sverige till 1944 och sjukdomsbegreppet togs bort först 1979 har många äldre inte kommit ut med sin läggning förrän på äldre dar. De som känt sig utsatta under lång tid av sitt liv kan vilja bo i en trygg miljö där personal har särskild kunskap i hbt- och hivfrågor och ett öppet, könsneutralt bemötande.

Men boendet ska vara öppet för alla, även heterosexuella.

– Drömmen är väl att det inte ska behövas ett särskilt hbt-äldreboende. Men det finns ju särskilda språkboenden och det här handlar också om frihet att välja sitt eget språk, säger Christer Fällman.

TT