Forskning: Så ser du om ditt barn riskerar att bli psykopat

Går det att se på ett barn om hen riskerar att utvecklas till psykopat? En unik svensk forskningsstudie håller på och undersöker detta – och har gjort oväntade upptäckter.

Så många barn har psykopatiska drag
Tecknen som avslöjar om ditt barn riskerar att utveckla psykopati
Åldern då blir beteenden börjar synas
Tre beteenden att hålla kolla på
Detta är psykopati