En spruta och en tratt räcker långt

Dålig mödravård tar fler liv än aids

Foto: RÖDA KORSET
HJÄLP PÅ PLATS. Abraham Maheac från sudanesiska Röda halvmånen förbereder vaccinering av Mangar Mayor, 2 år, som sitter i famnen på mamma Ajak Amun. Sprutan är ett led i ett vaccinationsprogram i Röda Korsets regi i Sudan för att förebygga bland annat polio och tuberkulos.

Det krävs inte mycket för att förbättra livet för mammorna och deras barn.
En tratt av trä räcker långt.

MÅR FOSTRET BRA? Enkla hjälpmedel kan göra stor skillnad.

Mycket av Röda Korsets arbete med mödra- och barnhälsovård i tredje världen rör sig på gräsrotsnivå. Främst handlar det om att få det mest basala att fungera, som att skaffa fram blodtrycksmätare för att upptäcka kvinnor med exempelvis havandeskapsförgiftning. Eller bara en tratt att lyssna på magen med för att kontrollera om fostret verkar må bra.

– Det är enkla saker, men saker som måste göras, säger Kerstin Jacobsen, hälsorådgivare på Röda Korset.

Ingen mödravård alls

Det kan verka blygsamt, men gör stor skillnad i länder som inte har någon fungerade mödravård alls och där blivande mammor som ligger i riskzonen annars inte skulle fångas upp. De flesta föder hemma enbart omgiven av närstående som inte har möjlighet att avgöra om kvinnan är hiv-smittad och riskerar att överföra smittan till barnet. Eller som kan upptäckta att kvinnan har utsatts för våldtäkt och har skador som läkt ihop på fel sätt och som gör att hon inte kan föda på vanligt sätt.

Håller koll på kvinnorna

Arbetet bygger på frivilliga och volontärer som instrueras att hela tiden ha ett vakande öga på mammorna.

– När exempelvis barn vaccineras håller man koll på om kvinnan väntar barn på nytt. I det förebyggande arbetet mot malaria handlar det inte bara om att hänga upp nät utan att identifiera kvinnor som är gravida, säger Kerstin Jacobsen.

Kvinnor som drabbas av malaria löper större risk att få missfall. Sjukdomen kan också leda till att barnet föds för tidigt eller är underviktigt.

Vad är det framför allt som behövs just nu?

– Kunskap, naturligtvis. Men annars är det inga dyra, märkvärdiga instrument i första hand utan ganska enkla saker som människor i Sverige kan bidra med genom att stödja vår kampanj.

– Vi riktar oss även till männen och andra i kvinnornas omgivning för att de ska förstå att hon behöver gå ifrån arbetet på fältet för att gå på sina kontroller. Givetvis behövs även sjukhus och specialiserad utrustning, men det måste vi lämna över till hälsovårdsministeriet i respektive land, säger Kerstin Jacobsen.

Åsa Erlandson