Familjerelationer

Kan barn bli utbrända?

RELATIONER

Är det rimligt med 26 barn på en lärare? Varför är barn mer stressade i dag än de var förr?

Barnläkare Lars H Gustafsson fick många frågor från oroliga föräldrar när han chattade med Aftonbladets läsare i dag.

mmm säger: hur ser man symptom på stress hos barn?

Lars H Gustafsson säger: Barn visar samma symptom som vuxna. Kan bli lätt irriterade, oroliga, ibland mer trotsiga och får svårt att sova.

Victor Rangner säger: Skulle det vara möjligt idag att utarbeta ett samarbete mellan skolläkare, skolsköterska, kurator och skolpsykolog, tillsammans med lärare och föräldrar?

Lars H Gustafsson säger: Det är alldeles nödvändigt att göra det. Och på sina håll är det redan igång, men det behövs mer resurser inom elevhälsan.

Hamork säger: hur bör problemet behandlas (Att små barn stressar)? ska det behandlas lokalt eller ska staten ingripa på något sätt?

Lars H Gustafsson säger: Man måste utgå från varje barn, varje familj, varje dagisgrupp eller skola. För problemen är olika. Men staten måste garantera tillräckliga resurser för ett meningsfullt arbete.

Martin 3barns far säger: hur farligt är det om barnet är stressat? kan barn som vuxna bli "utbrända"

Lars H Gustafsson säger: Ja, barn kan bli utbrända redan i tonåren. Och det finns också risk att utveckla kroppsliga sjukdomar som hjärt- och kärlproblem, diabetes etc.

Christina säger: Har ett barnbarn som är 3,5 år. När hon talar så blir hon ivrig och börjar att stamma/upprepa sig. Hon håller då handen för munnen för att lugna sig själv. Är det något som vi bör kontrollera vidare???

Lars H Gustafsson säger: Det är vanligt med sådan stamning i den åldern, vanligtvis försvinner den av sig själv. Om problemen är kvar länge tala med BVC.

Kristoffersen säger: Vad kan man göra som förälder?

Lars H Gustafsson säger: Lugna ner dig själv! Föräldrars stress är ett större problem för barnen än deras egen. Hjälp barnen att hitta rätt bland alla aktiviteter som erbjuds, ibland måste barnet få hjälp att tacka nej.

Victor Rangner säger: Skulle ett ämne som "hälsokunskap" redan från första klass i skolan kunna vara ett medel för att lära barnen att se till sin egen hälsa bättre?

Lars H Gustafsson säger: Ja kanske det. Barn behöver mer tid för sig själva, få tid att gå ner i varv och de behöver också få lära sig hur kropp och själ fungerar tillsammans. För det behövs särskild tid i skolan, kanske är det bra med ett eget ämne men egentligen ska det här synsättet prägla skolans hela arbete.

Ewa säger: Hejsan Jag anser att detta måste sättas stopp för barn måste få kosta dvs mer resurser till speciallärare, mindre klasser o mer tid? Har du några mer konkreta förslag för att det är bråttom eller hur? kram Ewa

Lars H Gustafsson säger: Ja det är bråttom! Fler förslag: Närmare samarbete mellan elever, föräldrar, skola, idrottsföreningar, kyrka etc, etc. Vi måste sluta dra åt olika håll, alla måste hjälpas åt för att barnen ska få en bra livsmiljö.

Hamork säger: Hur många barn uppskattas lida av stressiga förhållanden?

Lars H Gustafsson säger: Det är svårt att ge exakta siffror. Det är så olika! Jag vet hela skolor där barnen har en lugn och harmonisk miljö och jag vet skolor där jag absolut inte skulle vilja ha mina egna barn. Det enda jag kan säga är att för många barn har en stressig miljö och att antalet stressade barn har ökat.

Kristoffersen säger: Menar du att föräldrar överför stress till sina barn? Var ligger den stora risken för barnet, de egna föräldrarnas stress eller den i barnens egen arbetsmiljö...???

Lars H Gustafsson säger: Både och! Jag möter många barn som är allvarligt bekymrade över föräldrarnas stressade liv. Och över stress och konflikter i familjen. Och jag möter också många barn som är stressade över förhållandena i skolan särskilt när det inte funkar med kompisar eller lärare, den så kallade relationsstressen är den värsta för barn, alltså när man inte har det bra i familjen eller med människor runt omkring.

Micaela säger: Vilka stressar mest egentligen...ungdomar,barn eller vuxna?

Lars H Gustafsson säger: Vuxna!

Emma säger: Är det rimligt att barn ska medicineras mot stress. Är det inte bättre att föräldrarna är hemma med föräldrar penning längre tid?

Lars H Gustafsson säger: Jag tycker inte om att medicinera mot stress. Föräldrarna behöver mer tid med sina barn, både mamman och pappan, men det är också viktigt att det finns tillräckligt med personal där barnen är i förskolan och på skolan och att barngrupperna inte blir för stora.

oskis säger: Tror du att ett barn är skapt att lämna sina föräldrar när man är knappt ett år för att gå på dagis?

Lars H Gustafsson säger: Allt beror på omständigheterna! Det är inget roligt att vara hemma med en stressad förälder som helst av allt vill jobba. Det är heller inget roligt att vara på ett dagis om personalen där är stressad. Det viktiga är att de vuxna jag har omkring mig trivs med sitt liv och med mig som barn, då mår jag också bra.

Cilla säger: Hejsan! Ni skriver hela tiden om stress i skolan. Stressen börjar ju redan i förskolan bland 1-5-åringar. Finns det någon undersökning gjord om stress bland dessa barn?

Lars H Gustafsson säger: Ja det finns undersökningar, men det behövs mycket mer forskning. Men du har rätt, stressen börjar redan i förskolan och i förskolebarnets hem.

Hamork säger: Stressen bland unga är ett ökande problem, vad hade man för 10- 20 år sedan som man inte har nu?

Lars H Gustafsson säger: Stress fanns förr också, men uppmärksammades inte lika mycket då. I dag ökar stressen i samhället i stort, både bland barn och vuxna. Tempot är högre, relationerna fler, det är mer oro i familjerna, många föräldrar känner sig otillräckliga, barngrupperna i förskolan och skolan är större, personalen är ibland stressad och jäktad. Det här är ett samhällsproblem! Det handlar inte bara om barnen.

Victor Rangner säger: Påverkar sådant som förälderns/föräldrarnas bruk av rökning eller alkohol barnets stresskänslighet?

Lars H Gustafsson säger: Det viktigaste är att familjer som missbrukar till exempel alkohol ofta är stressade familjer som mår dåligt i själen och det påverkar i sin tur barnen. Man har också diskuterat vad till exempel passiv rökning innebär för barns utveckling och stresskänslighet. Att det påverkar barnen negativt är klart, men här behövs mer forskning för att klargöra sambanden.

Sacke säger: Vad skulle livet vara utan stress? Det går inte att skapa en stressfri omgivning och det är ju bara förberedande för vuxenlivet. Jag tycker inte att man ska se stress i tonåren som ett problem.

Lars H Gustafsson säger: Det beror på vad man menar med stress. Jag håller med dig om att barn och ungdomar behöver utmaningar. Vi mår som bäst när vi går för fulla segel, men det finns en stress som är negativ både för barn och vuxna. Och den värsta är den som beror på att det inte funkar mellan de människor jag har omkring mig. Barn kan till exempel bli väldigt stressade av mobbning eller om de inte känner sig omtyckta av sina lärare och den sortens stress vill nog varken du eller jag ha.

Q säger: Ett foster kan ju känna stress...kan stressen påverkar barnet senare i livet?

Lars H Gustafsson säger: Det finns en del ny forskning som antyder att tidig stress kan påverka hälsan långt senare i livet, men här behövs mer forskning.

Tessa säger: Jag hade ett par frågor angående storleken på barngrupperna i skolan....min son är åtta och har börjat tvåan....... i hans klass är de 26st på en lärare......är det en rimlig grupp?`

Lars H Gustafsson säger: Nej! Jag brukar vara försiktig att uttala mig om klasstorlek för det beror på hur skolan har organiserat sin verksamhet. I dag kan man för åttaåringar till exempel organisera så att man har upp till 30 barn men då två till tre pedagoger och möjlighet att organisera in barn i smågrupper. Då kan det fungera bra. Men 26 barn på en lärare är alldeles för mycket.

Victor Rangner säger: Vilka barn och ungdomar klarar sig utmärkt och mår verkligen bra i dagens Sverige?

Lars H Gustafsson säger: Det är en bra fråga! Stödet hemifrån betyder väldigt mycket. Men också att jag haft tur och hamnat bland trygga och positiva människor utanför min familj, på förskolan, i skolan, i fotbollslaget eller var man nu är. Det är människorna runt omkring mig som är det absolut viktigaste för hur jag ska mån och klara mig.

Peter säger: Vid vilken ålder är det lämpligt att börja träna hårt??

Lars H Gustafsson säger: Det beror på vad du menar med träna hårt. Jag är mycket skeptisk till en del tidiga elitsatsningar inom till exempel idrotten och jag har själv behandlat barn som mått mycket dåligt i sådana stressiga miljöer. Men det finns en del barn som gärna tränar mycket och tycker det är det roligaste som finns, då sker det på barnets egna villkor och utan att de vuxna runt omkring har för stora förväntningar eller krav. Då kan barnet må bra. När barnen blir 13-14 år gamla tycker jag det är dags att starta med hårdare träning, för dem som vill.

Victor Rangner säger: Är det sant att "kvalitet" väger lika som "kvantitet" för den tid som föräldern avsätter till sitt barn?

Lars H Gustafsson säger: Både kvantitet och kvalitet är viktigt. Om jag har så lite tid med mitt barn att vi knappt hinner prata med varandra vad blir det då för kvalitet? Man kan inte ha utvecklingssamtal med sina egna barn varje lördag förmiddag och tro att det uppväger den dagliga vardagskontakten. Barn har svårt att vänta, det är viktigt att det finns vuxna till hands när barnet behöver oss.

Läs mer:

Frida Johansson

Publisert:

Aftonbladet

/

Relationer

/

Familjerelationer

ÄMNEN I ARTIKELN

Familjerelationer