Ensamstående kvinnor jobbar mer

RELATIONER

Stockholm (TT) Ensamstående kvinnor jobbar mer sedan jobbskatteavdraget infördes, enligt en ny studie från Konjunkturinstitutet (KI).

Jobbskatteavdraget har påverkat olika grupper av människor olika starkt och ensamstående kvinnor har ökat sitt arbetsutbud med 2,2 procent som en följd av avdragets fyra steg.

Ensamstående män har bara ökat sitt arbete med 1,3 procent.

För sammanboende är effekten på arbetsutbudet mycket lägre, enligt KI:s studie.

TT