Relationer

Blir ditt barn mobbat? Det kan bero på dig

RELATIONER

Engelsk studie visar att barn med överbeskyddande föräldrar ligger i riskgruppen

Mobbas ditt barn?

Det kan vara ditt fel.

Barn till överbeskyddande föräldrar löper större risk att bli mobbade enligt en brittisk studie.

Ensam och rädd. Men vems fel är det? Där går meningarna isär. En engelsk studie pekar ut hemmet. Men den svenske psykologen Christer Olsson tycker inte att föräldrarna ska skuldbeläggas om deras barn mobbas.
Ensam och rädd. Men vems fel är det? Där går meningarna isär. En engelsk studie pekar ut hemmet. Men den svenske psykologen Christer Olsson tycker inte att föräldrarna ska skuldbeläggas om deras barn mobbas.

Barn som uppfostras till självständiga och initiativrika individer blir mer sällan mobbade i skolan enligt studien ”Mobbad i Storbritannien – vittnesmål från ton-åringar”.

Undersökningen bygger på anonyma intervjuer med 7 000 tonåringar mellan 13 och 19 år. De barn som mobbades var mer benägna att klaga över att föräldrarna behandlade dem som bebisar, att mamma och pappa inte tog någon notis om dem eller kontrollerade allt de gjorde.

Christer Olsson är legitimerad psykolog och arbetar aktivt mot mobbning i Sverige. Enligt honom kan vissa föräldrar till mobbade barn vara överbeskyddande men han tycker inte att föräldrarna ska skuldbeläggas om deras barn mobbas.

– Mobbad kan i stort sett vem som helst bli oavsett vilka föräldrar man har, säger Christer.

Han tycker istället att de som mobbas har vissa gemensamma egenskaper.
Av erfarenhet vet jag att de som mobbas ofta är fredliga av sig – de försvarar sig inte

– Av erfarenhet vet jag att de som mobbas ofta är fredliga av sig – de försvarar sig inte när de blir påhoppade. De är ofta känsliga och har lätt att börja gråta eller bli hysteriska, något som ofta roar mobbarna.

– Men det är viktigt att understryka att det aldrig är den mobbades fel att den blir mobbad.

Men blir inte barnen känsliga för att de uppfostras till att bli det?

– Det är klart att allting har ett samband och att uppfostran spelar in på hur man är som person. Det är svårt att säga vad som är den utlösande orsaken till mobbning. Men jag vill inte gå så långt att man skyller mobbningen på föräld-rarna bara för att de har fost-rat sina barn till att visa sina känslor.

Hur skulle du göra om dina barn blev mobbade?

– Nu är mina barn vuxna. Men jag hoppas att jag skulle bli som en tiger och försvara mitt barn. Först skulle jag prata med klassföreståndaren. Händer inget inom några dagar skulle jag kontakta rektorn. Sen hoppas jag att föräldrar som upptäcker att deras barn mobbar slår larm till skolan. Det barnet är illa ute och riskerar en framtida brottsbana.

Sara Damber, ordförande för stiftelsen Friends – elever mot mobbning, tycker inte att man ska leta efter orsakerna till mobbning hos enskilda individer.

– Jag tycker att man ska titta närmare på skolmiljön. Grogrunden för mobbning uppstår när en klass mår dåligt. Det kan räcka med att någon gör en liten avvikande grej som gruppen fångar upp och som sedan växer till mobbning, säger hon.

100 000 elever mobbas i grundskolan varje år

Pernilla Nordström

Publisert:

Aftonbladet

/

Relationer