Stoppa Nanny-metoderna!

Tusentals pedagoger i upprop på nätet

De ska tystas, stå i skamvrån och ignoreras – tonen mot barn och unga har blivit hårdare.

Det tycker tre forskare i pedagogik som nu driver ett upprop på nätet för en mer human uppfostran.

– Det finns en kraftig oro bland oss professionella, säger docent Hans-Åke Scherp.

För att få ett barn att lämna sin mamma ifred när hon har huvudvärk kan man ta bort en leksak. Det är nannyprogrammens metod, enligt Hans-Åke Scherp, docent i pedagogik vid Karlstads universitet.

– Men det är något helt annat än att få barnet att göra samma sak för att det bryr sig om sin mamma, säger han.

Kram istället för skamvrå

Hans-Åke Scherp har länge reagerat mot vad han tycker är en strängare ton mot barn och unga – både i uppfostran och i skolan. Därför har han nu startat ett upprop på nätet, tillsammans med professor Mats Ekholm och professor Bengt-Erik Andersson. Första meningen lyder: ”Medieproducenter väljer att sända psykisk misshandel av barn som underhållning.”

– Det heter att man inte ska ge barnen uppmärksamhet när de gör något, utan vända dem ryggen. Men de här barnen behöver en kram, inte en skamvrå, säger han.

Hårdare skola

Också skolpolitiken har hårdnat, menar Hans-Åke Scherp.

– Man pratar inte om det demokratiska uppdraget längre, utan om hur man på snabbast möjliga sätt ska kunna prestera bättre.

Han menar att barnen uppfostras i betygshets istället för kunskapstörst. Men bestraffningar som kvarsittning och andra disciplinåtgärder ökar inte barnens arbetslust, menar Hans-Åke Scherp.

– Vi forskare vet att det här inte är någon väg att gå. Det som skapar arbetsro i skolan är barn som upplever att de är medskapande, och har ett meningsfullt lärande, säger han.

I skrivande stund har uppropet drygt 8700 underskrifter, och många av dem är från lärare, professorer i pedagogik och psykologer.

”Upprop mot betyg”

Utbildningsminister Jan Björklund anser att det här i grunden är ett upprop mot betyg, något han är övertygad om behövs.

– Vi har prövat ett par decennier av en betygsfri grundskola och under den tiden har resultatet i svenska skolor sjunkit kraftigt, säger han.

Att det finns en enighet i forskningen kring dessa frågor går han inte heller med på.

– Hans-Åke Scherp säger att alla forskare är överens, men så är det inte. I humanistisk forskning finns inget facit. Man kommer aldrig att hitta ett givet svar på hur skolan ska organiseras.

Publisert: