Relationer

Kurs kan minska skilsmässor

RELATIONER

Blivande föräldrar ska få lära sig konflikthantering

Ge blivande föräldrar utbildning i konflikthantering.

Det minskar risken för skilsmässa, och förbättrar kontakten mellan de skilda föräldrarna, föreslår Folkhälsoinstitutet.

Foto: Colourbox

I Norge finns kurser i konfliktförebyggande metoder i var och varannan kommun.

Det borde gå att erbjuda i Sverige också, tycker myndigheten.

– Par behöver träna sig på att få parrelationen att fungera bättre. Relativt enkla metoder om hur man kommunicerar med varandra och tränar på det har tydliga effekter, säger Sven Bremberg som är avdelningschef på Folkhälsoinstitutet.

Även om det än så länge inte finns tillräckligt med studier som visar att konflikthantering minskar antalet skilsmässor så visar resultaten entydigt att det blir mindre konflikter i förhållandet.

Barnen far illa

– Parrelationen blir bättre, helt enkelt. Kan man ge fler par tillgång till det här bör det bli färre barn som lever med föräldrar som har konflikter. Det är konflikter mellan föräldrarna som barnen verkligen far illa av.

En forskningsöversikt som myndigheten gjort visar att barn till ensamstående föräldrar löper 50 procent större risk att drabbas av psykiska problem jämfört med barn som bor tillsammans med båda föräldrarna. En förklaring är att den ensamstående föräldern oftare har svårare att klara ekonomin. Men inte ens väl utbyggda välfärdssystem är tillräckligt, enligt myndigheten som hänvisar till studier som visar på ökad risk för självmordsförsök, alkohol- och drogproblem samt fosterhemsplacering.

Ekonomiskt realistiskt

– På varje barn investerar samhället i storleksordningen en och en halv till två miljoner kronor i skola, förskola, föräldrapenning och sånt. En sådan här kurs kanske kostar 3 000 kronor. Så det är så små summor jämförelsevis. Vi skulle inte föra fram det om det inte var samhällsekonomiskt realistiskt, säger Bremberg.

Den metod som Folkhälsoinstitutet lyfter fram kallas PREP (Prevention and relationship enhancement program).

– Familjerådgivningen skulle, vid sidan om att erbjuda hjälp när det är problem, kunna erbjuda det här frivilligt till alla.

Men Folkhälsoinstitutet öppnar också för att kyrkan och frivilligorganisationerna kan spela en roll.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Relationer