Relationer

Är du konflikträdd?

Av: 

Cecilia Rindbäck Vangbo

RELATIONER

Så lär du dig hantera problemen

Huvudet i sanden. Att ignorera problemen hjälper inte. Red ut vad som är fel, på bästa möjliga sätt.
Huvudet i sanden. Att ignorera problemen hjälper inte. Red ut vad som är fel, på bästa möjliga sätt.

Lever du enligt devisen bättre fly än illa fäkta?

Du är inte ensam. Över hälften av de röstande i Aftonbladets undersökning är konflikträdda.

– Vi hamnar alla i situationer där vi måste agera på ett konstruktivt sätt för att lösa konflikter, säger Stefan Einhorn, professor och författare.

Stefan Einhorn är professor i molekylär onkologi, föreläsare och författare. Han har skrivit flera populärvetenskapliga böcker om medicin men också de skönlitterära titlarna Den sjunde dagen och Medmänniskor samt Konsten att vara snäll. Tidigare i år utkom han med boken Vägar till visdom.

När din kollega för tredje gången på en vecka anmärker syrligt på ditt arbete kanske du rusar in på toaletten och storgråter i stället för att bara fråga vad personen egentligen menar. Att undvika konflikter är inte bara vanligt, det gnager också på vår självbild.

Författaren och professorn Stefan Einhorn definierar konflikter som när man har olika uppfattningar som leder till aggressiva känslor.

– Vissa definierar det mildare, att man har olika uppfattningar i en fråga. Jag menar att det finns en komponent av aggression eller ilska för att det ska bli en konflikt.

Vad innebär konflikträdsla?

– Att man är rädd för att stöta sig med andra och inte vill väcka negativa emotioner.

Så illa tvungen

Stefan Einhorn säger att det inte är fel att vi har en sund rädsla, eftersom en del konflikter kan få negativa konsekvenser. Däremot är vi ibland tvungna att ta strid och stå upp för det som är rätt. Det bästa är att hantera en konflikt i ett tidigt skede, innan den hunnit utvecklas och bli större.

– Där brister människor ofta. Tar man inte tag i konflikterna blir de små eldhärdar som till slut kan explodera.

Orsakerna till varför man är konflikträdd är naturligtvis individuella, men Stefan Einhorn säger att man kan vara aggressionshämmad och ha problem med andras ilska.

– Jag tror att det har med tidiga barndomsupplevelser att göra. Du kanske har haft impulsdrivna föräldrar som skrämt dig som barn. När du som vuxen hamnar i en begynnande konflikt kan du få ångest, springa iväg eller sopa problemet under mattan.

”De flesta är vettiga”

Stefan Einhorn säger att de som söker konflikt ofta kan göra det för att de inte känner sig sedda och respekterade, eller upplever att de har egna tillkortakommanden.

– Genom att verkligen fokusera på den andra, lyssna och respektera, kan konflikten lösa sig på ett nästan magiskt sätt. Om någon i ett möte blir aggressiv mot en annan person och denne svarar vänligt och sakligt på angreppet, är det alltid uppenbart vem som vinner.

Vad ska jag tänka på innan jag konfronterar?

– Förbered dig väl, välj situation med stor omsorg och hantera sedan problemet.

Hur attackerar du en uppseglande konflikt?

– Jag försöker hålla mig till att vara pragmatisk och se det som en utmaning. I stället för att bli kränkt och sårad lägger jag känslorna åt sidan. Det finns ju människor som är hopplösa, som man inte kan nå, men de flesta är vettiga.

Publisert: