Fritt fram för homopar i kyrkan

Kyrkan föreslår samma vigselordning för homosexuella

Kärlek som kärlek.

Äktenskap som äktenskap.

Nu även i kyrkan.

Sedan den första maj har homosexuella samma rätt att ingå äktenskap som heterosexuella par.

I dag beslöt Kyrkostyrelsen att samma vigselordning ska gälla för alla.

–Det är väldigt positivt. Det är ett viktigt ställningstagande för likaberättigande. Jag känner många som vill gifta sig i kyrkan som det här är oerhört viktigt för, säger RFSL:s ordförande Sören Juvas.

Samma vigselordning

Kyrkostyrelsen kom i dag fram till att Svenska kyrkan kommer att ansöka om fortsatt vigselrätt och att det inte ska göras förändringar i den nuvarande vigselordningen – det blir ingen särskild vigeselordning för homosexuella.

När två personer av samma kön gifter sig byts i stället vissa ord ut. Bland annat inledningsorden ”man och hustru” blir i stället ”äkta makar”.

– Det är bra att man valt att inte särskilja homosexuella genom en särskild vigselordning som man talat om tidigare, säger Juvas.

"Kärleksbudet överordnat"

Svenska kyrkan betonar i dagens beslut att äktenskapet, enligt evangelisk-luthersk uppfattning, är en samhällsinstitution som regleras av civila myndigheter. "Ur ett skapelseteologiskt perspektiv har äktenskapet till syfte att stödja den inbördes relationen mellan makarna samt ge en trygg inramning för barn som växer upp", skriver de i ett pressmeddelande.

– När kyrkan ska ta ställning till frågan om äktenskap för par av samma kön, är en relevant fråga om detta skadar eller gagnar människor. Kyrkan vill stödja trofasta relationer, och i ett bibelteologiskt perspektiv är kärleksbudet för oss överordnat andra bud och förbud i Bibeln, säger ärkebiskop Anders Wejryd i ett uttalande.

Det formella beslutet är dock inte taget, det tas på Kyrkomötet i höst.

Publisert: