Svart på vitt: Kvinnor får sämre sjukvård än män

Titta på listan här ovan.

Så ser svensk sjukvård ut 2004.

På en rad olika områden får kvinnor sämre vård än män.

- Jag har jobbat för det här i tio år. Det finns ett massivt motstånd mot att den här informationen kommer ut. Läkemedelsverket tonar ner problemen. Till och med förre socialministern lät hälsa att han helst ville ha positiva besked, inte negativa, säger Karin Schenck-Gustafsson, chef för Centrum för Genusmedicin vid Karolinska institutet.

Många forskare och läkare vittnar om samma sak: det massiva motståndet att se problemen - och göra någonting åt dem.

Trots att bevis finns. Socialstyrelsen slår i rapporten ”Jämställd vård?” fast att vården är sämre anpassad till kvinnors behov och förutsättningar och därmed fungerar sämre för kvinnor.

Två tredjedelar av alla studier på sjukdomar som drabbar båda könen görs på män, enligt en amerikansk utredning.

”Kvinnor får vänta längre”

Bara 20-30 procent av alla hjärtmediciner är testade på kvinnor. 60 procent av alla klagomålsärendena som hamnar hos HSAN, patientförsäkringen, Socialstyrelsen och huvudmännens patientnämnder handlar i dag om kvinnor.

- Ett av de största problemen är att det inte finns dokumenterade uppgifter på många av de områden där kvinnor har störst sjuklighet, säger Ingrid Schmidt, projektledare för rapporten.

- Det finns flera områden där man kan säga att vården faktiskt inte är jämställd. Man vill inte tro att kön har betydelse.

Ett tydligt exempel är operationer av grå starr.

- Kvinnor får systematiskt vänta längre och har sämre synskärpa när de väl får komma till operation. Läkarna menar att de gör en slags omedveten prioritering, att männen fortare opereras för att de är den i familjen som kör bil och behöver se bra.

Läs hela artikelserien

Dag 1

Dag 2

Kvinnor får vänta längre på ambulans. Kvinnor drabbas hårdare av biverkningar eftersom läkemedel oftast är framforskade på män. Kvinnor får vänta längre på grå starroperation. Kvinnors hjärtinfarkter missas. Kvinnor får billigare och mer omoderna läkemedel.

Malin Nord, Fatima Johansson

Publisert: