”Det är alltid någon i klassen som är utsatt”

RELATIONER

Valentin, 14, vill göra socialkunskap till ett skolämne

Foto: Valentin Hermundssons förslag om socialkunskap i skolan har fått mycket respons.

Mobbning, ensamhet och grupptryck.

Vardag i skolan – men ändå inget man ­talar om.

Nu vill Valentin, 14, få in socialkunskap i veckoschemat.

– Jag är helt säker på att problemen minskar om vi lär oss varför de uppstår, säger han.

Det finns skol­kurator och liknande grejer, men de flesta väljer att ­inte gå dit […] Och om man har lektioner i det så lär man alla svenska ungdomar om det på samma gång, på ett ­effektivt sätt.”

Så skriver åttondeklassaren Valentin Hermundsson i önskemålet som nu förmedlats till Skolverket.

”Skulle hjälpa”

Många problem som uppstår ­tidigt i skolgången, som mobbning eller grupptryck (det senare en möjlig inkörsport till krimina­litet) skulle minska om man ­införde en fast socialkunskapslektion i veckan, från årskurs 3-4 och uppåt. Det är Valentin övertygad om.

– Det skulle göra sam­hället bättre, och hjälpa många unga, med olika sorters problem, säger han.

Mer specifikt, vad är det du tycker vi ska lära oss?

– Många vet till exempel inte att när man mobbar är det för att man troligtvis vill känna sig bättre än ­någon ­annan, och att mobbning ger en maktkänsla som många njuter av.

För att nå fram med sin idé vände sig Valentin Hermundsson till Sveriges enda killjour, Killfrågor.se, som omgående publicerade förslaget på sin blogg. Och nu väntas Skolverket, inom de närmaste dagarna, kommentera förslaget.

”Mycket respons”

– Vi är väldigt glada för Valentins skull, att han får mycket respons för sitt förslag. Skolan är en central arena för ungas sociala liv, och det sker mycket i det fördolda. Relationer ­mellan elever och lärare, mellan elever, normer för hur pojkar och flickor ska bete sig, grupptryck, mobbning och så vidare – allt det här är ­potentiellt viktiga läroprocesser om eleverna får bra stöd och möjlighet att sätta ord på dem, säger Jens Malmström på Killfrågor.se.

Är det därför ni vill engagera er?

– Ja, vi tror att en utökad och formaliserad livs- eller socialkunskap skulle­ kunna förbättra miljön för elever i skolan och rusta dem för framtiden. Jag hoppas att Valentins förslag ­leder till debatt kring den här viktiga frågan, där vi även lyssnar på vad unga tycker.