”Tv-tittande är farligt för barn”

RELATIONER

Amerikansk forskning visar att barn som tittat mycket på tv får problem i skolan

Nu är det farligt för barn att titta på tv – igen.

Enligt nordamerikanska forskare växer små storkonsumenter av tv upp och får problem i skolan.

– Inget visar att barnet tar skada av en timmes tv-tittande om dagen, säger svenska forskaren Margareta Rönnberg.

Än är det farligt för barn att titta på tv, än är det nyttigt.

Nu har det kommit ytterligare en studie som hävdar att barn som tittat mycket på tv vid 2 respektive 4 års ålder, oftare har problem i skolan tio år senare.

Studien är gjord av forskare vid universiteten i Montreal och Michigan.

– Våra forskningsresultat är ett starkt skäl till att små barn inte ska titta på tv i obegränsade mängder i unga år, säger huvudförfattaren, doktor Linda Pagani till Science Daily.

Större risk för mobbning

De två- eller fyraåringar som tittade mest på tv, hade i skolåldern sämre resultat i matte. De var mindre engagerade i klassrummen och löpte större risk att bli mobbade.

Dessutom var de mindre fysiskt aktiva, hade sämre matvanor och högre BMI.

Svenska barnkulturforskaren Margareta Rönnberg, som givit ut antologin Blöjbarnsteve – om hur barn under 3 år upplever tv och leker med fjärrkontroll (2008), har gjort studier som antyder motsatsen: att tv kan vara bra för barn.

– Jag har inte följt dem tio år senare. Men det finns inget som visar att en eller en och en halv timmes tv-tittande om dagen är skadligt för små barn, säger Margareta Rönnberg.

Tv-programmen har utvecklats

Hon vill inte uttala sig om den kanadensiska undersökningen. Men påpekar att det inte går att isolera tv-tittandet från andra faktorer, som till exempel social bakgrund och om det finns koncentrationsproblem.

Dock menar hon att mycket hänt med tv-programmen på tio år.

– Då fanns inga specifika program för barn. Nu finns program med det här långsammare tempot och som speglar något som barn känner igen sig i, säger Margareta Rönnberg.

Som exempel nämner hon Teletubbies, Molly Mus och Drömmarnas trädgård.

– Barn dras till att se på andra barn. På dagis är man själv med på ett annat sätt, men när man tittar på tv kan man se och reflektera, säger Margareta Rönnberg.

”Vuxna oroar sig”

Hon är inte förvånad över att ännu en studie utmålar tv som en fara.

– Det här är sånt som vuxna oroar sig för. Vuxna har så dålig koll på vad barnen gör, eftersom lever ett så pressat liv där de måste jobba så mycket. Ju mindre tid man själv har för sina barn, desto mer oroar man sig, säger hon.

ARTIKELN HANDLAR OM