Intyg krävs för sjukt barn

RELATIONER

Regeringen vill minska VAB-fusket

Trots kritik går regeringen vidare med att införa krav på intyg från föräldrar som varit hemma med sjukt barn.

Lagom till sommaren ska förskolorna börja skriva intyg som underlag till Försäkringskassan.

Åtgärden ska minska fusket med den tillfälliga föräldraförsäkringen. Enligt beräkningar är 22,5 procent av utbetalningarna felaktiga. Det motsvarar 650 miljoner kronor per år.

– Vi kan inte ha en ersättningsform när det gäller utbetalning av pengar där man inte behöver bevisa att man varit hemma och vårdat sjukt barn, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson (m).

Det vanligaste felet är att föräldrar begär ersättning trots att barnet varit i skolan eller på dagis.

I en promemoria som skickas ut på torsdagen föreslår regeringen därför att föräldrar som begär ersättning för att de stannat hemma och vårdat sjuka barn därför ska tvingas bifoga ett intyg från skola eller barnomsorg om att barnet inte har varit där.

Förslaget möter motstånd från lärarhåll och från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) som är negativa till att skolan och förskolan ska agera kontrollinstans åt Försäkringskassan.

Påverkar relationen

– Vi är tveksamma till att det är en uppgift för förskolans personal. Förskolan ska arbeta med pedagogisk verksamhet. Att ikläda sig en kontrollfunktion är inte bra utifrån att det är viktigt att ha bra relation med föräldrarna, säger Louise Fernstedt på avdelningen för lärande och arbetsmarknad på SKL.

Risken finns att förskolepersonalen hamnar i situationer där föräldrar begär att de ska intyga något som personalen inte kan gå med på, hävdar hon.

– Man kan komma in i situationer där ord står mot ord.

Enligt Eva-Lis Preisz, ordförande i Lärarförbundet, finns en stark opinion mot förslaget bland förbundets medlemmar som arbetar i skolan och förskolan.

– Vi är inte emot en kontroll av fusket, föräldraförsäkringen är för viktig för att fuskas bort. Men det är en myndighetsutövning som bör ligga på Försäkringskassan.

Redan i dag har lärarna fått ta på sig arbetsuppgifter som inkräktar på det pedagogiska uppdraget, hävdar Eva-Lis Preisz.

– Det kan bli stora arbetsuppgifter när du har influensaepidemier och andra sjukdomar som kommer i sjok.

Inget administrativt problem

Cristina Husmark Pehrsson har svårt att se hur det ska kunna uppstå situationer där det råder någon tvekan om barnet varit på dagis eller inte.

– Jag utgår från att skola och förskola alltid själva har ett anmälningsförfarande när barnet inte är där. Jag vet att det finns datasystem där man lägger in frånvaron.

Hon tror inte att det kommer att bli ett stort administrativt system men är beredd att diskutera med Sveriges Kommuner och Landsting om det behövs extra administrativa resurser.

– Det här förslaget har tagit lång tid att bereda. Vi har noga övervägt för- och nackdelar och ändå kommit fram till att det här är den bästa lösningen. Nu får remissinstanserna säga sitt.

Christina Lucas/TT

ARTIKELN HANDLAR OM