6-10 RÄTT

Kan man få ”lagom” mycket kunskaper kring sex och samlevnad? Kanske, kanske inte. Klart är i alla fall att du har en hel del baskunskaper, som du kan fortsätta att bredda och fördjupa.