Mindre blommor och bin i skolan

RELATIONER

Etik lyfts fram i sex– och samlevnadsundervisningen

Sex– och samlevnad försvinner som eget ämne i gymnasiet.

Det föreslår Skolverket.

Undervisningen ska integreras i andra ämnen och handla mer om etik än om biologi.

I dag kan gymnasieelever ofta välja sex– och samlevnad som individuellt val. Det innebär att alla elever inte tar del av undervisningen.

Skolverket vill istället integrera sex– och samlevnad i kärnämnena historia, naturkunskap, religion, samhällskunskap, svenska och idrott. Då skulle alla elever få del av undervisningen.

HBT på schemat

Sex– och samlevnadsundervisningen ska med det nya förslaget handla mindre om biologi och mer om etik. HBT-frågor, som rör homo– bi– och transpersoner, ska enligt Skolverket lyftas fram i undervisningen.

– Om heterosexualitet är det enda som är normalt, försvårar det för unga människor som söker sin sexuella identitet, säger Niclas Westin, projektledare för översynen på Skolverket, i en kommentar till förslaget.

Brett perspektiv

Begreppet HBT ska dock inte nämnas i kursplanerna för respektive ämne.

– Risken är ju att man vid en uppräkning glömmer någon grupp. Vi har valt att närma oss ämnesområdet utifrån ett brett perspektiv, säger Niclas Westin i sin kommentar.

Karin Lindblom