Fler män känner sig diskriminerade

RELATIONER

Allt fler klagar hos JämO

Stockholm (TT)

Andelen män som känner sig diskriminerade och klagar hos Jämställdhetsombudsmannen (Jämo) ökade kraftigt förra året.

Lagen om förbud mot diskriminering innehåller från halvårsskiftet 2005 även en ny paragraf om kön. Det har lett till ett stort antal anmälningar från män, tidigare underrepresenterade bland dem som klagar hos Jämo.

Av 56 anmälningar enligt den nya paragrafen kom de flesta, 45 klagomål, från män. Tidigare finns en rad anmälningar från män som grundar sig på jämställdhetslagen. Nu står männen för 82 anmälningar hos Jämo mot 23 året innan.

Männens klagomål i fjol rör bland annat olika insläppsåldrar på krogen för män och kvinnor och högre priser för män för teledatingtjänster.

13 anmälningar rör socialtjänsten, arbetsmarknadspolitiska åtgärder och arbetslöshetsförsäkringen. Men inget är av sådan tyngd att det kommer att dras till domstol.

Totalt fick Jämo under fjolåret 235 ärenden om diskriminering enligt de tre lagar som ombudsmannen är satt att övervaka.

Kvinnolöner

171 anmälningar gjordes med hänvisning till jämställdhetslagen. Närmare en tredjedel av dem, 65, handlar om anställningsvillkor och då är det främst lönesättningen som ifrågasatts.

Det är en markant ökning från året före då 36 sådana ärenden anmäldes till Jämo.

I de flesta fallen är det fortfarande kvinnorna som är mest missnöjda med löneskillnaderna i arbetslivet.

Näst största kategori av klagomål rör företagens rekryteringar, 55 fall anmäldes under 2005.

Provanställningar avbrutna i förtid, avsked och omplaceringar ledde i fjol till 27 anmälningar. Där återfinns bland annat de som inte fått fortsätta sin anställning på grund av graviditet.

Svårt bevisa

Jämo avslutade 197 ärenden under 2005. Och att det kan vara svårt att bevisa att diskriminering förekommit visar de 79 ärenden som avslutades med ”diskriminering föreligger ej” eller ”har inte kunnat visas”.

Fyra domar i Arbetsdomstolen noteras under 2005. Tre av fallen drevs av Jämo som vann två och förlorade i ett mål. Det mål man förlorade handlade om ett kvinnligt befäl i Försvarsmakten som ansåg sig trakasserad av sina arbetskamrater.

Däremot vann Jämo i fallet Volvo där man hade ett krav på minimilängd för att anställa. Det ansågs diskriminerande av AD.

Jämo satsar på förlikning i första hand. Bara fall som anses ha principiell betydelse eller där förlikning inte kan uppnås ska dras till domstol.

Maria Victorin/TT