Nannyprogram och lågkonjunktur – faror för barnen

Uppdaterad 2011-03-11 | Publicerad 2009-04-06

Lågkonjunktur.

Och nannyprogram på tv.

Då lever svenska barn farligt, enligt experterna.

Lars H Gustafsson.

Fram till 60-talet slog nio av tio föräldrar sina barn. År 2000 var siffrorna de motsatta.

Lagen hade effekt – barn­aga var på utdöende i Sverige. Då började anmälning­arna att öka kraftigt.

Mellan tre och fyra barn i varje svensk skolklass uppskattas någon gång ha blivit slagna. Men några grupper är mer utsatta än andra.

Barn i familjer där pappan slår mamman.

Barn i familjer med dålig ekonomi.

Barn med föräldrar som dricker eller missbrukar narkotika.

Barn med funktionshinder eller psykiska problem.

Över 10 000 fall

I fjol anmäldes över 10 000 fall av misshandel mot barn under 15 år – en fördubbling på tolv år. Siffran går bara delvis att förklara med att fler vågar anmäla, tror experterna. Barnläkaren Staffan Janson har gjort en omfattande enkätstudie bland föräldrar som visar att våldet också har ökat.

Han pekar på två förklaringar.

Allt fler vuxna lever i fattigdom och utsatthet. Stressen gör att alla inte orkar vara den mamma eller pappa de vill vara. Vissa väljer våld.

Krisen i ekonomin – med hotande massarbetslöshet – gör läget än mer oroande.

Kränkande tv

Den andra förklaringen är de senaste årens tal om att sätta hårdare gränser. Skolorna har börjat återinföra moderna varianter av skamvrån och politikerna talar om disciplin.

I tv lovar Nannyprogrammen snabba lösningar. Barn ska straffas när de gör fel.

Helt fel väg, hävdar Hans-Åke Scherp, docent i pedagogik. Han har startat ett upprop på nätet mot nanny-metoderna.

–?Det är kränkande att ställa treåringar i skamvrån. Man gör underhållning av att förnedra barn.

Barnläkaren Lars H Gus­tafsson menar att det leder till en farlig stegring.

–?Gränserna flyttas fram. Då ökar risken att man klipper till den dag man verkligen är trött och förbannad.

Programmen förespråkar inte aga. Men Hans-Åke Scherp menar att de ändå rättfärdigar våld.

–?För en förälder som slår är budskapet tydligt: det är okej att gå hårt fram.

Så kan du hjälpa

Över 200 000 barn i Sverige utsätts varje år för våld i hemmet.

Bara några få får hjälp. De flesta tvingas bära på sina tunga hemligheter ensamma.

Det vill Aftonbladet och Rädda Barnen ändra på. Men vi behöver din hjälp.

Sms:a ordet ”Hjälte” till 72 950. Gåvobelopp är 20 kr. Då är du med och hjälper många barn att lätta sitt

hjärta.

Ge en gåva på pg/bg 902003-3, märk talongen ”Hjälte”.

Ge en gåva via hem­sidan: www.raddabarnen.se

Bli en vardags­hjälte och ingrip när du ser att ett barn far illa. Det kan göra livet-lättare för många barn.

Slagna barn riskerar...

... att bli oroliga, deprimerade, få sömnsvårigheter, ångest och ätstörningar

... att tappa tilltron till vuxna och få svårt med relationer.

... att ta på sig skulden och känna skam.

... att senare i livet drabbas av depression, koncentrationssvårigheter och aggressivitet.