Ingen elev slipper sexual- kunskap eller simlektioner

Publicerad:
Uppdaterad:

RELATIONER

Sabuni och Björklund om den nya skollagen

Ingen elev slipper simundervisningen eller lektionerna i sex och samlevnad.

Med den nya skollagen försvinner rätten att bli befriad från viss undervisning.

– I dag får alltför många ungdomar sin frihet och skolgång beskurna av hedersrelaterade orsaker, skriver ministrarna Jan Björklund och Nyamko Sabuni på DN Debatt.

I sommar ska den nya skollagen ut på remiss. Enligt förslaget ska rätten att bli befriad från viss undervisning slopas.

I en debattartikel i Dagens Nyheter förklarar utbildningsminister Jan Björkulnd och integrationsminister Nyamko Sabuni att alla barn och ungdomar i Sverige har rätt till de kunskap – oavsett om föräldrarna gillar det.

– I dag får alltför många ungdomar sin frihet och skolgång beskurna av hedersrelaterade orsaker. Det handlar framför allt om flickor som växer upp i familjer med starka ”hederstraditioner”, skriver de.

Undersökning bland niondeklassare

Det är för att kontrollera döttrarna som föräldrarna inte låter dem delta i all undervisning. Framför allt gäller detta idrott, simning och sex- och samlevnadsundervisning. Samma gäller klassresor och klassfester.

I debattartikeln hänvisar Björklund och Sabuni till en undersökning gjord bland niondeklassarna i Stsockholms kommun. Den visar att drygt 10 procent av eleverna sällan eller aldrig deltar i ett visst moment i skolundervisningen pga föräldrarns förbud. Ofta handlar det då om sex- och samlevnadsundervisningen eller klassresor. För flickorna är motivet ofta att det strider mot familjens religion eller kulutr, eller att det är svårt att delta pga att de bör slöja.

– Studierna visar att problemet med hedersförtryck kan vara större än vad som framgått tidigare. Effekterna för de barn som drabbas vet vi dessvärre redan en hel del om. I sin yttersta form är förtrycket ett direkt hot mot barnets liv, men även om det inte tar sig så dramatiska uttryck så kränker det nästan alltid barnets fundamentala rättigheter, skriver Björklund och Sabuni.

Lag från 50-talet

De menar att samhället i första hand ska se till barnens bästa och att de har rätt till all undervisning i den obligatoriska skolan – oavsett vad föräldrarna tycker.

Möjligheten att befrias från vissa lektioner infördes i skollagen 1950 då svenska skolbarn fortfarande hade kristendomskunskap på schemat. Barn från familjer med annan tro skulle kunna få sin religionsundervisning på annat håll.

Enligt Björklund och Sabuni beviljas nu befrielse på ett sätt som aldrig varit avsikten med lagen. Kristendomsundervisningen är sedan länge avskaffad och skolan ska vara icke-konfessionell.

Publicerad: