Unga kan få sina slutbetyg omprövade

Nytt förslag ska öka rättssäkerhet för elever i grundskola och gymnasiet

Hade du som elev velat överklaga ditt betyg?

Nu kan det bli verklighet för dagens unga.

En statlig utredning föreslår nämligen i dag att elever i grundskolan och gymnasiet ska kunna få sina slutbetyg omprövade, rapporterar Ekot.

Sofia Brändström, vice förbundsordförande i Sveriges elevråd, Svea.
Sofia Brändström, vice förbundsordförande i Sveriges elevråd, Svea.

– Vi är jätteglada över att man föreslår det. Det här är en fråga som vi har drivit hårt i säkert tio års tid och som är väldigt, väldigt viktig för eleverna. Betygen är det enda myndighetsutövandet som man inte kan ompröva, säger Sofia Brändström, vice ordförande i Sveriges elevråd Svea, till Ekot.

Myndighetsutövning

Även Lärarnas Riksförbund är positivt till förslaget från betygsprövningsutredningen som innebär att grundskoleelever ska få rätt att ompröva sina slutbetyg i nian och gymnasieeleverna ska få rätt att pröva sina kursbetyg, som ligger till grund för ansökan till högskolan.

– Jag tycker att det är rimligt att eleverna i Sveriges skolor har möjlighet att utöva en sådan myndighetsutövning som betygssättning är, så att vi ställer oss bakom ett sådant förslag, säger Anders Almgren som är vice ordförande där och som har varit med i utredningens referensgrupp.

Rättssäkerhetsfråga

Man anser att det är en rättssäkerhetsfråga att eleverna ska kunna begära omprövning, eftersom betygen för många elever avgör deras framtid.

Tidigare utredningar har enligt Ekot visat att lärarnas betygsättning sätts på olika grunder och att många lärare saknar utbildning i hur man gör.

Frågan har varit uppe på dagordningen tidigare men inte gått igenom. I höstas sa de rödgröna partierna ja men inom alliansen råder delade meningar då endast Centern och Kristdemokraterna hittills ställt sig positiva.

Presskonferens på nätet

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) har uttryckt tveksamhet men det är han som beställt den betygsprövningsutredning som presenteras senare i dag.

Klockan 10.30 på onsdagen hålls en presskonferens om förslaget på Rosenbad i Stockholm. Presskonferensen går att följa live på Regeringskansliets hemsida. Utbildningsminister Jan Björklund och utredaren Leif Davidsson medverkar.

Publisert: