”Kvinnors smärta tas inte på allvar”

Av: Mary Mårtensson

Publicerad:
Uppdaterad:

Svenska kvinnor vittrar sönder.

Varannan kvinna blir benskör.

Och vi drabbas av flest frakturer i hela världen.

FIMPA NU ”Man ska vara fysiskt aktiv, äta allsidig kost, inte vara undernärd eller mager och inte röka. Då har man bättre förutsättningar för att slippa benskörhet,” säger Kristina Åkesson, professor i ortopedi.
Foto: Foto: KRISTER HANSSON
FIMPA NU ”Man ska vara fysiskt aktiv, äta allsidig kost, inte vara undernärd eller mager och inte röka. Då har man bättre förutsättningar för att slippa benskörhet,” säger Kristina Åkesson, professor i ortopedi.

Benskörhet är en folksjukdom i Sverige.

Varannan kvinna och var fjärde man över 50 år drabbas av frakturer för att skelettet är skört. Skelettet kalkas ur och vittrar sönder ju äldre vi blir.

Vi riskerar frakturer, hoptryckta ryggkotor, krumhet och att krympa –upp till två decimeter.

– Svenskorna – och norskorna – har mest frakturer i hela världen, säger Kristina Åkesson, professor i ortopedi och överläkare på Universitetssjukhuset MAS i Malmö.

– Men det är inte detsamma som att vi har skörast skelett.

Alla som får en fraktur är inte bensköra. Och alla bensköra får inte frakturer.

Ökar risken för frakturer

Hög medellivslängd, lång kroppslängd och brist på solljus är tre faktorer som skiljer svenskor från kvinnorna i exempelvis Sydeuropa.

– En teori är att vi faller från högre höjd och därför bryter oss lättare.

Benskörhet kallas ”Den tysta sjukdomen”. Man kan vara benskör hela livet – utan att märka det.

– Men benskörhet är en riskfaktor för frakturer och det är dessa konsekvenser vi är bekymrade för, säger Kristina Åkesson.

Cirka 70 000 frakturer varje år orsakas av benskörhet. Vanligast är höftfrakturer som drabbar 18 000 personer årligen till en totalkostnad av cirka 3,5 miljarder. Antalet höftfrakturer har ökat kraftigt sedan 50-talet, men är nu på väg att plana ut. Frakturer på handleden är också vanliga. Och om man haft en fraktur dubbleras risken för en till.

Frakturer på ryggkotorna – kotkompressioner – är ett annat symptom. Det gör att ryggkotorna trycks ihop och man minskar i längd.

Svårt att andas och äta

– Det drabbar dem med svårast osteoporos. Vi har sett kvinnor som förlorat upp till två decimeter i längd. De kan inte räta upp sin rygg. Det duger inte att säga ”Sträck på dig”, för de kan inte. De är gamla böjda kvinnor. Deras lungkapacitet påverkas. De får svårt att andas och svårt att äta, berättar Kristina Åkesson.

Många får svåra smärtor i ryggen. Men tre av fyra patienter får ingen smärtlindring, enligt en ny studie.

– Det är oerhört allvarligt att sjukvården nonchalerar ryggsmärtor hos äldre kvinnor som återkommer i vården hela tiden. Om man blir väldigt krökt så har man inte fått hjälp i tid. När kvinnorna får sin första fraktur så har skelettet ofta varit urkalkat länge, säger Margareta Vanngård, ordförande i Osteoporosföreningen.

Borde man göra bentäthetsmätningar på alla kvinnor över 60 år?

– Det är inte säkert att det är kostnadseffektivt. Men om en kvinna har många starka riskfaktorer så ska man utredas, säger Kristina Åkesson.

Publicerad: