Familjerelationer

”Barn på ungdomshem ska slippa isoleringsrum”

Av: 

Annika Jeppsson

RELATIONER

BO vill ändra lagstiftningen

Förra året sattes drygt 300 ungdomar i isoleringsrum på landets statliga ungdomshem.

För det har Sverige kritiserats av FN.

Barnombudsmannen skriver nu i sin årsrapport att lagstiftningen måste ses över.

I går kom Barnombudsmannens, BO, årsrapport för 2010. Rapportens fokus ligger på röster från 35 barn och ungdomar som är placerade på särskilda ungdomshem.

– När man diskuterar social barnavård är det ofta vuxna experter och professorer som kommer till tals. Och det är inget fel med det. Men vi ville lyssna på vad ungdomarna själva hade att säga, säger BO Fredrik Malmberg.

Han berättar att intervjuerna blev väldigt nyanserade. Många berättelser var fyllda av värme. Samtidigt känner sig var fjärde ungdom otrygg. Många känner också känslor av vanmakt.

Vuxenvärlden har svikit

Enligt Fredrik Malmberg har vuxenvärlden svikit många av ungdomarna på ungdomshemmen. Att det då kan ta tid att få igenom små, enkla, önskningar kan förstärka känslan av att inte bli lyssnad på eller tagen på allvar.

– Vi lägger livet till rätta för barn i utsatta situationer. Men ibland kan man fråga sig om vi tar det de berättar på allvar, säger Fredrik Malmberg.

Rapporten visar också att ungdomarna har mycket begränsad tillgång till internet och mobiltelefoner. Något som skapar frustreration över att inte kunna ha kontakt med familj och vänner.

Skolan är en annan viktig del som tas upp.

Samma rättigheter som andra

– Många tycker att skolan är väldigt rolig men känner att det inte får läsa så många ämnen som de vill. Och det är vi kritiska till. Barn och ungdomar som bor på särskilda behandlingshem ska ha samma rätt till utbildning som andra, säger Fredrik Malmberg.

Nu kräver BO att lagstiftningen ska ändras, så att den tydligare utgår från barnens rättigheter. Bland annat vill BO att den lag som säger att barn får sättas i isoleringsrum ska tas bort.

I dag finns det två skäl till att ungdomarna på ungdomshemmen får isoleras. Om de är våldsamma, eller påverkad av droger och inte kan hålla ordningen.

– Åtgärden ska vara en sista utväg. Men under 2009 har det kommit flera rapporter om att isolering har använts felaktigt, som ren bestraffning, säger Fredrik Malmberg.

Han berättar att det nu har kommit ett förslag att maxtiden för att sitta avskild ska sänkas från 24 timmar till 6 timmar.

– Det är ett steg i rätt riktning även om jag rekommenderar Sverige att ha som mål att avskaffa metoden helt.

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Familjerelationer