”Skärpta lagar krävs mot kvinnovåld”

RELATIONER

Studie visar hur vanligt det är med återfall bland män som anmälts för övergrepp på kvinnor

Stockholm (TT) Kvinnor som utsätts för våld måste få bättre skydd.

En studie visar att drygt 40 procent av de kvinnor som anmält partners eller expartners för övergrepp inom fyra år råkat ut för nytt våld från samme gärningsman.

För att skydda kvinnorna krävs en skarpare och mer aktiv lagstiftning, en bättre riskbedömning och ett bättre stöd från och kompetens hos de sociala myndigheterna, skriver två brottsforskare och en polisinspektör på Dagens Nyheters debattsida.

Studien, som gjorts i södra Stockholm, visar att den enda grupp där nya våldsangrepp är mindre vanliga är den som betraktas som riktiga högriskfall, där resurser har kunnat satsas, skriver de tre som utfört studien.

Men där har å andra sidan offren tvingats flytta och leva under en ny identitet.

Många återfall

Bland de övriga är återfallen förskräckande många, oavsett om gärningsmännen dömts till fängelse, fått besöksförbud eller om kvinnorna utrustats med larm.

Förklaringen till de många återfallen utanför högriskgruppen är enkel, skriver professor Henrik Belfrage, universitetslektor Susanne Strand och polisinspektör Lars Widén:

”Alla andra fall läggs i balans, det vill säga att andra myndigheter får ta över ansvaret, vilket tycks betyda att det i princip inte görs någonting.”

TT