Relationer

Fler unga säljer sex på nätet

Av: 

Helena Utter

RELATIONER

Antalet anmälningar ökar – Polisen: ”Det är inte ungdomarna som tar initiativet”

Allt fler barn och unga säljer sex på nätet.

I polisens utredningar förkommer 11-åringar som fått betalt för att klä av sig framför webbkameran.

– Det kan handla om filmer där flickor gör avancerade penetreringar med föremål, säger Björn Sellström, kriminalinspektör på Rikskriminalpolisen.

Antalet utredningar kring barn och unga som säljer sex på nätet till vuxna har ökat.

– Det här är en ny typ av brott som har ökat över tiden. Och även om antalet inte är så stort så är det ett stort problem, säger Björn Sellström, kriminalinspektor som utreder barnpornografibrott på nätet.

Förutom att antalet utredningar bara växer, ser han också ett ökat antal målsäganade i varje enskilt fall. Det vill säga, varje förövare har ett stort antal kontakter med flickor och pojkar.

Hamnar på nätet

Ett vanligt scenario är att det börjar med en lite utmanande bild, sedan eskalerar det till sexuella handlingar framför webbkameran.

– Det finns filmer på flickor som klär av sig och utför en del avancerade penetreringar mned föremål och fingrar, säger Björn Sellström.

Många av de här filmerna hamnar sedan på nätet.

Betalningen kan vara småsaker, som en påfyllning av ett kontantkort till mobilen eller liknande.

– Det är inte ungdomarna som tar initiativet. En elvaåring tar inte kontakt med en vuxen och erbjuder sig att klä av sig. Det är som med i princip all prostitution, den är framtvingad, säger Björn Sellström.

”Förknippat med skuld och skam”

I de fall som kommer till polisen har ofta någon av flickorna upptäcks av eller anförtrott sig till en vuxen.

– Det här brottet är förknippat med stor skuld och skam. Så det är inte alla som vill medverka, varken av de drabbade eller de drabbades föräldrar, säger Björn Sellström.

Ytterligare andra fall upptäcks i samband med andra brottsutredningar.

– Ibland finns ett annat brott i botten och vi har en beslagtagen dator där vi hittar barnpornografiska filmer av den här typen.

Förövarna kommer från alla samhällsklasser och finns i alla åldrar. Bland offren däremot finns en tydlig gemensam nämnare.

– Så vitt jag förstår har de alla en viss problematik med bristande vuxenkontakter och bristande kontakt med jämnåriga, säger Björn Sellström.

Varannan flicka har fått inviter

Enligt siffror från BRÅ är det mycket vanligt att unga kontaktas i sexuellt syfte på nätet. Bland flickor i årskurs nio hade för att par år sedan 50 procent fått iniviter.

– De allra flesta säger nej och ofta med väldigt kraftiga uttryck. Det är sunt och positivt.

BRÅ har också tidigare undersökt hur vanligt det är att ungas sexuella kontakter på nätet leder till möten i verkliga livet.

– För ett par år sedan var den siffran 20 procent. Men det finns anledning att tro att mörkertalet är stort, säger Björn Sellström.

Förälder – har du kommit på ditt barn med att skicka sexiga bilder eller filmer?
Publisert: