Relationer

Ju duktigare flicka – desto högre krav har hon på sig själv

Av: 

Anette Holmqvist

RELATIONER

Prestationsprinsessan riskerar att bli en utbränd kvinna

Du känner henne säkert.

Och vet att hon är duktig. Mycket duktig.

Men risken är stor att ”prestationsprinsessan” bränner ut sig.

– Typiskt är att hon ser allt som en utmaning och inte backar ur omöjliga situationer, säger forskaren Aleksander Perski.

Forskarna har sett sambandet länge – ju duktigare flicka desto högre krav ställer hon på sig själv.

Redan i mellanstadiet utmärker den duktiga flickan sig. Hon är bäst i klassen, säger ja till allt och ser inga hinder.

Allt är en utmaning värd att anta. Inte sällan har hon föräldrar som manar på och uppmuntrar till högre mål och svårare uppgifter.

Flickan blir trött

I gymnasiet börjar den duktiga flickan bli trött. Hon brottas med dålig självkänsla och oroar sig för sin vikt, sitt utseende, för att inte räcka till och att inte vara duktig nog. Självkänslan är i botten.

När den duktiga flickan kommit upp i 35–40-årsåldern orkar hon inte mer. Kraven på prestationer har blivit övermäktiga och hon har fått problem med sömnen, känner sig irriterad och utnyttjad av andra.

De senaste åren har allt fler av dessa duktiga flickor dukat under av alla krav. Utmattningsdepression – ”utbrändhet” – ångest och sömnproblem är i dag den vanligaste orsaken till sjukskrivning bland unga kvinnor.

Skilda förväntningar

En förklaring till att kvinnor är mer drabbade än män kan vara samhällets skilda förväntningar.

– Flickor får tidigt lära sig att se mer till andras förväntningar och behov än att lyssna inåt och fundera på vad de själva vill, säger Barbro Bronsberg, socio­nom som arbetat med frågor kring stress och utbrändhet ända sedan 80-talet.

Även män är pressade, men långt fler kvinnor blir sjuka av stressen. På stressmottagningen i Solna, som tar emot många av de svåraste fallen, är 70 procent av patienterna kvinnor.

– Både män och kvinnor kompenserar för dålig självkänsla genom prestationer men kvinnor gör det i högre utsträckning även inom mänskliga relationer, säger Aleksander Perski, forskare och docent vid Stockholms universitet.

För den duktiga flickan är inte bara duktig på jobbet. Nej, hon är också fena på att ta hand om disken, hjälpa svärmor och fixa hos morfar som sitter ensam i servicelägenheten.

Beteendet kan förändras

– De som riskerar att bränna ut sig är personer som alltid säger ja, som alltid hänger med. Som anhörig eller arbetsgivare bör man vara uppmärksam så att man inte överbelastar och utnyttjar sådana personer, säger Aleksander Perski.

Men även ett negativt stressbeteende går att förändra. Antingen genom att själv göra de förändringar som krävs och börja vara mindre duktig eller också genom att söka professionell hjälp hos läkare eller terapeut.

– Försök att komma ifrån stressen. Se dina styrkor och vilka redskap du har att ta till, till exempel goda vänner eller en bra chef, säger Barbro Bronsberg.

Test: Riskerar du att bränna ut dig?

1. Är du lycklig?

Ja ? (0) Nej ? (5)

2. Känner du att du har balans mellan arbete, familj och fritid?

Ja ? (0) Nej ? (5)

3. Är du trevlig att umgås med för familj, vänner och arbetskamrater?

Ja ? (0) Nej ? (5)

4. Har du svårt att sova, ont i kroppen eller många återkommande förkylningar?

Ja ? (5) Nej ? (0)

5. Dricker du alkohol för att gå ned i varv?

Ja ? (5) Nej ? (0)

6. Känner du dig ofta och stressrelaterat jagad och uppskruvad?

Ja ? (5) Nej ? (0)

7. Är du ofta irriterad och otålig, speciellt när det inte går tillräckligt fort?

Ja ? (5) Nej ? (0)

8. Har andra sagt till dig att du är svår att nå eller att du är otrevlig?

Ja ? (5) Nej ? (0)

9. Hinner du med dina viktiga relationer (familj, vänner och så vidare)?

Ja ? (0) Nej ? (5)

10. Har du svårt att omprioritera och be om hjälp när du blir stressad?

Ja ? (5) Nej ? (0)

Kommentar:

Har du fått fem poäng på flera av frågorna så bör du vara vaksam. Om du har lindriga problem kan du själv försöka att förändra ditt liv och dra ned på tempot, men om du känner att du har svårt att sova, är orolig och ledsen bör du söka hjälp! Gå till vårdcentralen, en stresscoach eller en terapeut.

Fotnot: Testet är utformat i samarbete med Barbro Bronsberg, stressexpert och medförfattare till Boken ”Bränn inte ut dig” och bygger till vissa delar på den stressprofil som tagits fram av forskaren Sven Setterlind och Mittuniversitetet.

Håller du på att bränna ut dig?

Här är vanliga varningstecken:

Sömnstörningar och trötthet.

Ångest och en känsla av att vara ledsen.

Olika kroppsliga problem, som många förkylningar, problem med mage och tarm, besvär med huden, hjärtklappning och svårt att andas.

Källa: Aleksander Perski, docent och medförfattare till boken ”Duktighetsfällan”.

Publisert: