Unga – och ensamma?

RELATIONER

Ny undersökning: Unga människor känner sig mer ensamma än äldre

De har hundratals vänner på Facebook.

Ändå känner sig unga människor mer ensamma än äldre personer.

– I korsvägen runt 30 är det mycket man ska ha klarat av, säger Lars Tornstam, professor i sociologi.

Det är inte den pensionerade änkan eller änklingen som känner sig mest ensam.

Enligt en ny undersökning av brittiska Mental Health Foundation, som BBC rapporterar om idag, är det bland de unga som ensamheten är värst.

Resultaten stämmer väl överens med den stora svenska undersökning som blev klar förra året.

Förväntningar och krav

Lars Tornstam, professor i sociologi vid Uppsala universitet, menar att det handlar om de förväntningar och upplevda krav som människor känner när de närmar sig de 30.

– Att inte ha ett tillräckligt stort socialt nätverk och ett hav av sociala kontakter är det som gör att unga människor känner sig ensamma, säger han.

Men, menar Lars Tornstam, ensamhetskänslorna hänger inte bara ihop med förväntningar på livet.

– Det handlar om mognad också. Med åren lär vi oss hantera att vara ensamma och till och med uppskatta det.

Hälsan viktig

Även hälsan är viktig för hur vi upplever våra sociala kontakter.

– Personer som känner sig dåliga rent fysiskt känner sig oftare ensamma. Där är det dock svårt att veta vilket som är orsaken, att de är ensamma för att de är sjuka, eller om det är tvärtom, säger Lars Tornstam.

Ytterligare en form av ensamhet har orsaker längre bakåt i tiden.

– Det är en kvarhängande grej från barndomen. Enkelt beskrivet är det så att de som känner att de haft en taskig barndom i högre grad känner ensamhet även i vuxen ålder, säger Lars Tornstam.

Mindre ensamma i Facebooks tid

Men spelar då de hundratals människorna som addat dig på Facebook någon roll?

Jo, möjligtvis. När Tornstams resultat från 2008 ställs mot en jämförbar undersökning 20 år tidigare, visar det sig att svenskarna känner sig mindre ensamma nu är på 1980-talet.