Kvinnor förlöjligas i riksdagen

RELATIONER

Talmannen: Det är ett demokratiproblem

Trots diskussioner, kurser och en klubbad åtgärdsplan så fortsätter Sveriges riksdag att vara en plats där många kvinnor behandlas sämre just för att de är kvinnor.

– Det är ett demokratiproblem, säger talman Björn von Sydow till Svenska Dagbladet.

I mars förra året gjorde SvD gjorde en undersökning som visade att sex av tio kvinnliga riksdagsledamöter har blivit sämre behandlade på grund av sitt kön.

Undersökningen väckte uppståndelse i riksdagen och många diskussioner om jämställdhet kom igång, inom partigrupperna och i förtroenderåd. Så småningom klubbade riksdagens högsta ledning, riksdagsstyrelsen, igenom ett åtgärdsprogram med 15 punkter ”för en jämställd riksdag”.

Avbryter och vänder ryggen till

Nu, ett knappt år efter det att undersökningen gjordes, har Svenska Dagbladet åter igen pratat med de riksdagskvinnor som då berättade att de blivit sämre behandlade. Bilden de ger är inte särskilt ljus. 67 av de tillfrågade 90 kvinnorna, som alla medverkar anonymt, har inte märkt någon större skillnad i sin vardag. Fortfarande är det män som vänder dem ryggen när de pratar, avbryter och låter bli att lyssna. Som osynliggör och förlöjligar.

– Man blir inte tagen på allvar, säger en kvinna, som berättar för SvD hur en äldre man i utskottet där hon sitter viftat undan ett inlägg hon gjort med ”ett farbroderligt skratt”.

Mycket prat

Många av kvinnorna tycker att medvetenheten om bristande jämställdhet i riksdagen har ökat, och att de åtgärder man har beslutat för att göra något åt saken är bra. Idag pratas det mer jämställdhet - men risken är dock att det stannar där.

– Det är hemskt mycket prat. Artigt prat. Men ingen vill förändra, säger en kvinna som har suttit länge i riksdagen.

Anna Andersson