”Det är ofta en stor lustdödare”

När kvinnor tappar sexlusten kan det bero på både psykiska och fysiska orsaker – men det finns hjälp att få. Här är psykologens och läkarens bästa råd.

7 steg till att hitta tillbaka till lusten
Läkaren: Det är en starkt hämmande faktor
Psykologen om det vanligaste lust-problemet hos kvinnor