Snarkande barn kan få sämre hälsa

RELATIONER

Ärftliga faktorer viktiga visar ny studie

Att snarka som spädbarn kan medföra hälsorisker senare i livet.

Så skilda problem som tillväxt, högt blodtryck och inlärning kan härledas till snarkningen, skriver Svenska Dagbladet.

Omkring 13 procent av alla barn snarkar upp till sju års ålder. Av dem kan tre till sex procent räknas som "svåra snarkare", enligt Miriam Katz-Salamon, andningsexpert som studerat vanemässig snarkning vid Cincinnati Children's Hospital i USA.

Flera orsaker

Hennes studie visar att snarkning hos barn till stor del är ärftlig. Fler än vart femte barn med minst en snarkande förälder var själv vanemässig snarkare.

Allergier är en annan viktig faktor. Bland barn som fick positivt resultat vid så kallade pricktest av vanliga allergiframkallande ämnen var det dubbelt så vanligt med vanemässig snarkning.

En vanlig orsak till att barn snarkar är stora halsmandlar och en förstorad körtel bakom näsan. De kan enkelt opereras bort.

Plötslig spädbarnsdöd

Snarkning kan vara farligt för hälsan. Snarkare riskerar att utveckla så kallad sömnapné – korta andningsuppehåll i sömnen. De innebär ökad påfrestning på hjärtat, med högt blodtryck som följd – och i allvarliga fall hjärtproblem så småningom. Någon risk för kvävning finns inte, eftersom man vaknar innan syrebristen blir akut.

Så är det dock inte för riktigt små barn. Enligt professor Hugo Lagercrantz vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm finns misstankar om att sömnapné hos spädbarn kan ha betydelse för plötslig spädbarnsdöd.

Riktigt små barn vaknar inte lika lätt av andningsuppehåll som äldre barn och vuxna.

Daniel Wiklander

ARTIKELN HANDLAR OM