Passar du och din chef ihop?

RELATIONER

Lär dig de fyra ledarstilarna – och hur du funkar med dem

Går du inte ihop med chefen? Det kan bero på att din chefs ledarskapsstil inte passar ditt sätt att jobba.

– Inser du att du har en låt-gå-chef, men egentligen trivs bäst med auktoritärt ledarskap, är det lättare att förstå vad konflikterna beror på, säger Nina Jansdotter, karriärcoach.

Foto: Nina Jansdotter.

Att du och chefen inte går ihop beror nödvändigtvis inte på att hon är helknäpp eller inkompetent. Det kan helt enkelt vara så att chefens ledarstil inte passar just dig.

– Det är oerhört vanligt att man tror att det är fel på en själv – eller på chefen - fast det i själva verket är så enkelt att din chefs ledarstil inte passar ditt sätt att jobba, säger Nina Jansdotter, personlig coach.

Både för- och nackdelar

Det finns tre vanliga ledarstilar: den auktoritära, den demokratiska och låt-gå-ledarskap. Den auktoritära kännetecknas av tydlig hierarki, där chefen fattar alla viktiga beslut. I den demokratiska organisationen har du stora möjligheter att påverka din arbetsplats och dina arbetsuppgifter. Låt-gå-stilen är vanligast förekommande i en övergångsperiod där ett företag eller en avdelning tas över av en tillfällig chef, som egentligen inte är särskilt intresserad av att styra.

– Det går inte att peka ut någon som särskilt bra eller dåligt. Alla har sina fördelar och nackdelar. Det mesta handlar om vad just du fungerar i för typ av organisation. Vissa vill ha tydliga regler och mallar för hur arbetet ska utföras – då trivs man bäst med ett auktoritärt styre. Andra tycker det är oerhört viktigt att påverka sin arbetsplats, då mår man bäst med ett demokratiskt ledarskap. Personligen föredrar jag låt-gå-stilen, men dess krav på självgående medarbetare är fruktansvärt jobbig för många människor.

Hierarkiskt fostrade

Spontant brukar de flesta tro att de föredrar den demokratiska ledarstilen. Men den ställer stora krav på ditt engagemang och, i många fall, ditt tålamod.

– Man ska stå ut med att hamna i ändlösa möten med kollegorna om omstruktureringar och arbetsfördelning. Ibland är det faktiskt skönare med en tydlig hierarki, även om det låter trist. Genom skolsystemet är vi fostrade in i ett hierarkiskt tänkesätt och vi har ofta lätt för att anpassa oss till en chef som bestämmer det mesta utan vår medverkan. Tydliga ledarstrukturer minskar ofta stressen.

Idag talas det även om en fjärde ledarstil, den coachande chefen, kan anpassa sitt ledarskap efter situationen. Man ser alla medarbetares potential och chefen har förmågan att locka fram det bästa hos just dig. En bra coachande chef ska kunna se storhet i andra, utan att för den sakens skull ha behov av att hävda sig själv.

- Det här är framtidens chefskap, som passar alla. Yngre människor, som kommer ut på arbetsmarknaden nu, accepterar inte fasta strukturer. De vill vara med och påverka, och de vill få möjlighet att ändra systemet så att det blir mera flexibelt och anpassat efter individen.

Feedback till chefen

Nackdelen är att den typen av chef inte växer på träd. Vem lyckas vara prestigelös, ha självkännedom och självförtroende, samtidigt som man alltid klarar av att möta andra på deras nivå?

– Visst, situationsanpassat ledarskap är lite av en utopi. Men det vore väldigt bra om fler strävade efter att nå dit. Du kan faktiskt själv träna din chef att blir mer coachande. Du kan till exempel berätta när han eller hon har gjort något bra som fått din arbetslust att öka. Genom att du påpekar när det blir rätt inspirerar du din chef att förstärka de sidorna hos sig själv.

Hur gör jag om jag har en boss som har helt fel ledarskapsstil för mig?

– Förutom att försöka smygcoacha din chef kan du inte göra så mycket. Det går bara att ändra på en annan människa till en viss gräns. Ofta räcker det för folk att få en förklaring till varför det inte funkar. Inser du att du har en låt-gå-chef, men egentligen trivs bäst med auktoritärt ledarskap, är det lättare att förstå vad konflikterna beror på. Nöjer du dig inte med enbart en förklaring får du försöka leta efter en organisation som passar dig bättre. Du har kommit långt bara genom att inse vad du behöver för att utvecklas på jobbet.

Terri Herrera Eriksson ([email protected])