Zzzzzzzov som en kvinna - lev längre

RELATIONER

Svensk forskare tror på de nya amerikanska rönen

1 av 2 | Foto: PER BJÖRN
TÖRNROSASÖMN? Den amerikanska undersökningen visade att kvinnors hälsa påverkas mindre än mäns av minskad sömn. Det kan förklara varför de lever längre, menar forskarna.

Forskare tror sig ha hittat svaret på varför kvinnor blir äldre än män:

De är bättre på att sova.

- Det kan ligga något i det här, säger sömnfors-kare Torbjörn Åkerstedt.

Studien är gjord av ett forskarlag vid Pennsylvania state university i USA. Sömnen för 25 män och kvinnor

i 20-årsåldern minskades med två timmar per natt.

Kvinnorna blev inte lika påverkade av sömnförlusten, skriver BBC:s nätupplaga. Det kan förklara varför de lever längre än män, tror forskarna.

- Det är bra tänkt, men studien är för liten för att man ska kunna dra några långtgående slutsatser, säger Torbjörn Åkerstedt, professor i beteendefysiologi på Karolinska institutet.

Han har precis startat en liknande studie.

Kan det ligga något i det här med livslängden?

- Ja, det kan det absolut göra, men vi behöver fler studier innan vi kan tro på det.

I den amerikanska undersökningen ökade männens nivå av tumörnekrosfaktor alfa, TNF, när de sov mindre. Det är en signalsubstans i immunsystemet som kan bidra till fetma och diabetes, och därmed ge sämre hälsa.

Längre djupsömn

- Vi vet att sömnen vänder upp och ner på mycket av immunsystemet. Det intressanta är vad som händer om man under längre tid skär ner sitt sovande, säger Torbjörn Åkerstedt.

Den amerikanska studien visade också att kvinnors djupsömn var längre, 70 minuter per natt mot männens 40. Men det är Torbjörn Åkerstedt tveksam till.

- Det finns en rad andra studier där man inte hittat skillnader.

Tidigare har två könsskillnader vad gäller sömn uppmärksammats. Att kvinnor oftare har sömnproblem och att de vill sova mer.

Ansvar påverkar

- Jag tror det är en kombination av hormonskillnader och det sociala ansvaret. Kvinnans roll som samordnare av sociala relationer gör att de har en högre uppmärksamhetsnivå. Varje krav av den typen leder till en lätt ökning av sömnstörningsgraden.

Fotnot: I Sverige är medellivslängden 82 år för kvinnor och 77,5 år för män, enligt Statistiska centralbyrån.

Vi 5 extra

Klarar kvinnor sömnbrist bättre än män?

Malin S Ånell ([email protected])