Fler depressioner hos höstmammor

RELATIONER

Uppsala (TT) Den som får barn under årets sista tre månader löper dubbelt så stor risk att drabbas av depressioner efter förlossningen som den som föder under våren och början av sommaren.

Och för den höst- eller vinterföderska som aldrig varit deprimerad eller haft andra psykiska problem är risken tre gånger så stor som för vårmammorna.

Detta enligt en studie med drygt 2 000 nyblivna mammor i Uppsala län, skriver Upsala Nya Tidning.

Varför det ligger till så här besvarar studien inte.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM