Jag blev sexuellt utnyttjad som barn

Fråga: Hej Eva. Jag är en ung kvinna som levt i två längre förhållanden och utöver dem i otaliga korta romanser.