”Jag blev psykiskt misshandlad”

Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni chattade om våldet mot kvinnor

Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp).
Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp).

Nyamko Sabuni säger: Hej, nu är jag på plats och redo att svara på era frågor.
Klara säger: Hej Nyamko, tycker du att det finns någon lag som borde ses över eller ändras för att minska kvinnomisshandeln?
Nyamko Sabuni säger: Ja, flera lagar kommer att ses över inom kort. Det gäller t.ex. sexualbrottslagstiftningen, fridskränkningsbestämmelsen samt sexköpslagen.
Sonja säger: Kvinnojourerna gör en fantastiskt insats. Gör regeringen något för att stötta dem?
Nyamko Sabuni säger: Ja. Stödet till kvinnojourernas arbete stärks på flera sätt. Jourernas verksamhet kommer att utvärderas i syfte att utvecklas. Det ekonomiska stödet till jourerna kommer att öka under mandatperioden.
Stoppa_kvinnovåldet! säger: Hej! Jag undrar varför det är just kvinnor som blir utsatta för våld?
Nyamko Sabuni säger: Jag tror att det ligger mycket i det som FN säger om våld mot kvinnor, dvs att det finns historiska förklaringar till ojämställdheten. Det handlar ytterst om kvinnors och mäns olika makt i samhället. Den ojämlikheten manifestas bland annat i form av våld mot kvinnor. Våldet fungerar också som ett sätt att bevara denna ordning.
Stina säger: Hej Nyamko, jag undrar om du själv någon gång har misshandlats i en relation – psykiskt eller fysiskt? Eller om du känner någon som har utsatts? Vilken var i sånt fall din reaktion?
Nyamko Sabuni säger: Jag anser mig ha varit psykiskt misshandlad i en tidigare relation. Jag kände att jag inte fick vara den jag är. Därför lämnade jag den mannen.
Staffan säger: Hej Nyamko. Varför väljer man att fokusera på mindre grupper? Varför inte försöka få bort våld i all dess mening? Att kvinnor blir slagna hemma hänger nog rätt mycket ihop med attutyden unga män får under sin uppväxt. Om man bekämpar allt krogbråk och försöker motverka attityden hos dagens unga så måste det ju få verkan, inte bara mot kvinnor, men även hos alla? Vad har du för åsikt här?
Nyamko Sabuni säger: Kvinnor är inte en "mindre grupp". All statistik visar att kvinnor utsätts för könsrelaterat våld i hög omfattning, trots att Sverige är ett ganska jämställt land. Det våld som kvinnor utsätts för sker ofta hemma och av någon hon känner. Ungefär 17 kvinnor dödas varje år av en man hon har en relation till. Självklart ska allt våld bekämpas, men vi måste använda olika medel för att bekämpa olika typer av våld för att nå resultat.
Anna säger: Hej! Vilka konkreta åtgärder planeras för att komma åt framtida förövare redan i ung ålder?
Nyamko Sabuni säger: Regeringen kommer att göra flera insatser som riktas just mot unga människor. Det handlar bl.a. om utbildning inom skolan och fritidsverksamheter. Regeringen stödjer också en virtuell ungdomsmottagning för att ungdomar ska kunna söka stöd och hjälp via Internet. Även tjejjourer på Internet får regeringens stöd.
Sonja säger: Män som döms, får de vård i finkan? Annars är det väl stor risk för återfall?
Nyamko Sabuni säger: Ja.Kriminalvården har program för män som är dömda för den här typen av våld. Regeringen satsar mer pengar för att utveckla detta och för att programmen verkligen ska nå ut till alla dömda.
Spättan säger: Hej, vad skulle du ge för råd till en nära väninna ifall du fick veta att hon misshandlas av sin man?
Nyamko Sabuni säger: Det finns flera vägar att söka hjälp. Är man osäker kan man t.ex. ringa till kvinnofridslinjen som just öppnat. Dit kan man ringa anonymt och få hjälp och vägledning. Telefonnumret är 020-50 50 50 Själv skulle jag också stödja min vän att göra en polisanmälan.
Brottsoffer säger: Hej Nyamko, vad anser du om kvinnor som gör falska anmälningar om våld? Denna taktik är mycket effektiv - bland annat vid vårdnadstvister.
Nyamko Sabuni säger: Det är alltid beklagligt om människor på något sätt vilseleder sin omgivning för att uppnå egen vinning. Framför allt ska man veta att det tar resurser från andra människor som skulle kunna ha fått hjälp. Det är ett oacceptabelt beteende.
nela säger: Varför tas inte den psykiska misshandeln på lika stort allvar som den fysiska?
Nyamko Sabuni säger: Det är alltid svårare att bevisa den typen av misshandel. Men genom satsningar på utbildning och forskning hur våldet kan ta sig uttryck menar jag att socialtjänsten och polisen kan bli bättre på att se till hela våldsbilden.
pip säger: Tycker du det är bra när skolan försöker stärka tjejers självförtroende med "tjejgrupper" o dyl? Är det ett bra sätt att jobba?
Nyamko Sabuni säger: Det beror på hur man lägger upp arbetet. Om det görs på ett genomtänkt sätt för att stärka flickors utveckling och självförtroende kan det vara bra. Det kan säkert behövas liknande verksamhet för killar för att jobba med killarnas självbild. Vuxna som arbetar med den här typen av verksamhet bör ha rätt kompetens och vara väl insatta i jämställdhetsfrågor.
Moderator säger: Då tar vi den sista frågan till Nyamko Sabuni. Tack Nyamko och alla som chattat!
nela säger: Jag undrar om man inte borde belysa även misshandeln till barnen till dessa mammor som utsätts för både fysisk och psykisk misshandel? även de måste få skydd och tas på allvar lika mycket som kvinnorna.
Nyamko Sabuni säger: Jag håller helt med. Barnen måste ses som egna individer och få stöd och hjälp utifrån sina behov. I den handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor som regeringen presenterade nyligen finns flera insatser som också involverar och synliggör barnen.

Publisert: