Få talar om sin barnlöshet

RELATIONER

Forskare: Många ångrar att de inte sökte hjälp

Många barnlösa par kommer över besvikelsen över barnet som aldrig kom och lever goda och innehållsrika liv. Men ofta talar de inte om sin barnlöshet – något de ofta ångrar senare i livet, inte minst när vännerna börjar få barnbarn.

Foto: Ingegerd Wirtberg.

Även om man en gång varit helt inställd på ett liv som förälder så kan tillvaron bli god om det det inte blir så.

Den slutsatsen dras i en studie gjord av Ingegerd Wirtberg, lektor vid psykologiska institutionen vid Lunds universitet. Hon djupintervjuade 14 kvinnor som alla hade försökt få barn utan att lyckas, och som nu inte längre var i barnafödande ålder.

– De hade idag en bra livskvalitet. Några hade aldrig accepterat att de inte blev mödrar, hos en del kastade barnlösheten en skugga över deras liv men de mådde bra, säger Ingegerd Wirtberg.

Många av dem hade andra barn i sitt liv, släktingars och vänners barn som de engagerade sig i, antagligen mer än om de hade haft egna barn. De hade också tagit fasta på annat i livet som de gillade; trädgården, resor, nya intressen.

Inte sökt hjälp

Kvinnorna hade gått vidare för egen maskin, få av dem hade sökt professionell samtalshjälp för att bearbeta insikten att de skulle förbli barnlösa.

– Det var det många som ångrade. De säger nu att de borde ha sökt hjälp, att de skulle ha pratat ut om det. Flera av dem pratar fortfarande inte med någon om detta, inte heller med vänner. För många är det en helt tyst berättelse.

I den tystnaden finns det inte så sällan en känsla av skam och utanförskap. Om det skriver också flera kvinnor som hört av sig till Aftonbladet angående barnlöshet. En kvinna skriver: ”Jag känner en slags skam över att inte kunna få barn – det är ju något man bara förväntas kunna”.

Från sin forskning om personer som har svårt att få barn känner Ingegerd Wirtberg skamkänslorna.

– En del kvinnor berättar till exempel att de ”inte känner sig som fullvärdiga kvinnor” för att de inte kan få barn.

– Barnafödande är ett så stort tema för alla som befinner sig i reproduktiv ålder. Fler kvinnor jag pratat med berättar hur de hatade fikapauserna på jobbet, där alla bara pratade om sina barn, och hur utanför de kände sig då.

Frestar på relationen

I sin avhandling om barnlöshet som Ingegerd Wirtberg skrev 1992, undersökte hon mäns och kvinnors olika sätt att hantera deras gemensamma problem. Barnlöshet är ofta en svår påfrestning på relationen.

– Männen gjorde allt för att ta hand om sina kvinnor, de utvecklade vad jag kallar ”ett osynligt relationsarbete”. Men de gjorde det ordlöst  och försökte ofta aktivt undvika allt som kunde påminna kvinnan om barnlösheten. Detta uppfattade kvinnorna ofta som att mannen undvek att prata om problemet – och krocken var ett faktum.

– Dessutom är det i kvinnans kropp hela det här livsdramat utspelas. Oavsett vad felet är så är det kvinnan man behandlar. Många män vittnar om den totala hjälplöshet de kände, förtvivlan över att helt enkelt inte kunna göra något för kvinnan.

Gemensamma projekt

Det är ovanligt att par skiljer sig medan de fortfarande håller på och försöker få barn – om de skiljer sig är det när de slutat försöka. För de som kommit vidare med relationen, och kanske till och med hade fördjupat den, var det viktigt att hitta något gemensamt projekt. Det kunde vara huset, trädgården, ett husdjur eller resor.

– Alla relationer behöver gemensamma projekt. För de flesta blir det helt naturligt barnen, och par som inte kan få barn måste hitta något annat. För många är också behovet att få vårda starkt, och det kan de också överföra på något annat än egna barn.

Inga barnbarn

Något som också kom fram i Ingegerd Wirtbergs studie var att funderingarna runt barnlösheten kom tillbaka senare i livet – som funderingar runt barnbarnlöshet.

– För många var det som att allt kom tillbaka, när deras vänner började glädja sig åt barnbarn. Sorg är ett väl starkt ord men det var en kraftig påminnelse om vad de hade gått igenom, och det kom som en överraskning för dem.

Läs också

Mer om ofrivillig barnlöshet

Anna Andersson

ARTIKELN HANDLAR OM