Nya rön om plötslig spädbarnsdöd

RELATIONER

Brist på signalsubstans kan vara orsaken

GÖTEBORG

Nya forskarrön tyder på att plötslig spädbarnsdöd beror på nedsatt förmåga att ta emot signalsubstansen serotonin.

Spädbarn är som mest sårbara de första sex månaderna. Brister i livsviktiga funktioner som andning, blodtryck, hjärtrytm och kroppstemperatur kan bli fatala.

Plötslig spädbarnsdöd inträffar inte sällan när barnet sover på mage. Nedsatta vitala funktioner kan i värsta fall leda till att barnet andas in sin egen utandningsluft, syrefattig och mättad med koldioxid.

Liten studie

En amerikansk forskargrupp har undersökt 31 barn som avlidit i plötslig spädbarnsdöd. En jämförelse med barn som dött av andra orsaker visar på defekter i hjärnstammen, skriver Göteborgs-Posten med hänvisning till medicintidskriften Journal of the American Medical Association.

Det är i hjärnstammen som livsuppehållande funktioner som andning regleras, och en defekt här inverkar negativt på barnets upptagning av signalsubstansen serotonin. Ett försämrat serotoninsystem sätter ned spädbarnets förmåga att klara av de vitala funktionerna under sitt första halvår i livet, enligt forskarna.

Bristerna i hjärnstammen finns hos både flickor och pojkar, dock i något högre grad hos pojkar enligt studien, men detta ska sägas med brasklappen att studien är för liten för att det ska gå att dra några sådana generella slutsatser. Men drygt hälften, sex av tio, av barnen som dör är pojkar så att det finns någon systematisk skillnad mellan könen verkar troligt.

Nikotin

Orsaken till plötslig spädbarnsdöd är fortfarande en gåta, men forskningen kring fenomenet är intensiv. Utöver teorierna om att fel i hjärnstammen skulle vara boven i det tragiska dramat, finns bland annat studier som visar att det kan vara oupptäckta hjärtfel av typen förlängt q–t-syndrom, fel i de nervtrådar som sätter i gång andningen igen efter ett längre uppehåll, fel i vissa celler i andningscentrum eller biologiska riskfaktorer hos mamman som ligger bakom.

Klart är att användning av nikotin under graviditet ökar risken.

Läs mer:

TT

ARTIKELN HANDLAR OM