Barn går ut skolan utan att kunna simma

RELATIONER

Livräddningssällskapet kräver ändring i skollagen

Ett tiotal personer har dött i drunkningsolyckor i Sverige hittills i år.

Samtidigt går barn ut grundskolan utan att kunna simma.

Svenska Livräddningssällskapet (SLS) kräver att kravet om simkunnighet skrivs in i skollagen – annars kan det bli en klassfråga.

Många barn i Sverige går ut grundskolan utan att kunna simma. I läroplanen finns det inskrivet att alla barn ska kunna simma innan de går ut årskurs fem. Läroplanen har samma definition på simkunnighet som SLS, det vill säga att kunna falla i vattnet, ha huvudet under ytan och simma 200 meter varav 50 på rygg.

– Men många skolor har andra definitioner, de kanske bara har resurser för att garantera att barnen kan simma 25 meter, säger Karin Brand, generalsekreterare på SLS, till aftonbladet.se.

Vissa barn kan inte ens simma 25 meter när de går ut femman. I en utredning som Skolverket gjorde för två år sedan kom det fram att 55 procent av femteklassarna i stadsdelen Rosengård i Malmö inte uppfyllde 25-meterskravet.

Kan bli klassfråga

Enligt Karin Brand kan simkunnighet utvecklas till en klassfråga. När skolorna inte kan erbjuda ordentlig simundervisning har inte alla möjlighet att låta sina barn få simundervisning på annat håll, som till exempel sommarsimskola, som brukar kosta runt 500 kronor.

– Enligt vissa religioner och kulturer är det dessutom inte bra om pojkar och flickor badar tillsammans. Det försvårar naturligtvis simundervisningen, säger Karin Brand.

Karin Brand tror att den bristfälliga simundervisningen beror på skolornas knappa resurser. Därför kräver SLS att kravet på simkunnighet, enligt SLS:s definition, skrivs in i skollagen, uppger Dagens Nyheter.

– Om kravet skrivs in i skollagen kommer skolorna att bli tvungna att prioritera simundervisingen. Den borde vara lika viktig som annan kunskap som skolan ska tillhandahålla. Att kunna simma ordentligt räddar inte bara liv, det är också en källa till rekreation och en del av vårt kulturarv, säger Karin Brand.

Karin Thurfjell

ARTIKELN HANDLAR OM