Läsarna: Rosa inget hot mot jämställdheten

Publicerad:
Uppdaterad:

RELATIONER

Rosa gymnastikdräkter – ett hot mot jämställdheten?

Genusfrågan har fått aftonbladet.se:s läsare att reagera.

Tanja Bergkvist är fil dr i matematik – och mamma. Debatten startade när hon i ett inlägg i Svenska Dagbladet skrev att genuspedagogernas arbete gör barnen förvirrade.

Bergkvist emotsäger sig de senaste forskningsrönen som pekar på att lekplatser på förskolor kan förstärka könsrollerna hos barn. Bergkvist anser att det inte är problematiskt att flickor och pojkar har olika roller – så länge de värderas lika.

"Saknar grund"

Utspelet orsakar diskussion på aftonbladet.se. Flera läsare tycker att Bergkvist är fel ute. Signaturen "Sociologi" menar att alla som pluggat minst 5 poäng i något beteendevetenskapligt ämne "vet att det saknar grund att påstå att könsrollerna är biologiskt betingade och ingenting som genuspedagoger kan ändra på."

"Icke-reaktionär" är inne på samma linje. Han anser att det är nonsens att argumentera för att könsrollerna har utvecklats under tusentals år och inte går att ändra på: "Jag vill inte ens börja räkna upp saker vi skulle sluta kämpa mot om argumentet "alltid varit så" faktiskt hade ett värde". Han nämner krig, förtryck, svält och våldtäkt som exempel.

"Kakula" håller inte med, utan tycker att man ska låta könsrollerna vara: "Se bara vad som hänt. Visst har det skett bra saker som att minska diskriminering. Men priset har varit högt. Svenska tjejer betraktas som billiga utomlands och svenska män som mesar".

Rosa inget hot mot jämställdhet

På frågan om rosa gymnastikdräkt är ett hot mot jämnställdheten har drygt 11 000 läsare svarat. Närmare 92 procent säger nej, resten ja.

Publicerad: