Pappaledigt -nej tack

RELATIONER

Lågutbildade är sämst på att dela föräldraledigheten

Kvoterad föräldraförsäkring har varit en av vårens mest omdebatterade politiska frågor.

Men fortfarande väljer var fjärde pappa att inte ta ut en enda dag med sina barn, inte ens de tio "pappadagarna".

Aftonbladet har träffat tre av papporna bakom statistiken.

Pappor som är lågutbildade, ensamstående och politiskt ointresserade väljer bort pappaledigheten.

Det visar den genomgång som LO gjort på Aftonbladets förfrågan.

- Föräldraförsäkringen är en attitydfråga, säger Irene Wennemo, chef för LO:s näringspolitiska enhet.

I april kom LO med rapporten "Mellan princip och praktik". 1 000 föräldrar svarade på frågor om hur de fördelat föräldraledigheten och varför de delade som de gjorde.

Ekonomi, attityder på arbetsplatsen och mammor som vägrar släppa tiden ifrån sig angavs som de främsta skälen. Aftonbladet bad LO titta närmare på den grupp pappor som väljer bort hela föräldraledigheten. Här är resultatet:

Saco-pappor bäst

Pappor som inte skulle rösta om det var val är överrepresenterade.

Dubbelt så många med endast grundskoleutbildning avstår jämfört med dem som har gymnasie- eller längre utbildning.

LO-medlemmar är allra sämst på att vara pappalediga, därefter TCO. Bäst är de inom Saco. Egna företagare är sämre än tjänstemän.

Även äldre pappor är dåliga på att vara hemma, särskilt gruppen 50-64 år.

Ensamstående eller skilda pappor är betydligt sämre på att ta ut föräldraledighet än de sammanboende.

Är högutbildade män mer jämställda än lågutbildade?

- Nej, högutbildade män lever i större utsträckning med högutbildade kvinnor som ställer andra krav på att fullfölja sin karriär, säger Jenny Lindblad som utreder jämställdhetsfrågor på LO.

Föräldrarnas egen bild av vad som hindrar dem från att dela på tiden och hur deras vardag faktiskt ser ut, stämmer ofta dåligt överens, enligt LO:s granskning.

Olika krav

I rapporten svarade hälften av de familjer där pappan tog ut två månader eller mindre att ekonomin avgjorde. Räkneexempel visar dock att familjen inte förlorar särskilt mycket mer om pappan skulle ta ut sex månader i stället för en.

- Ofta anges specifika tillfälligheter, som att "Pelle har nyss fått nytt jobb". Men i samtliga fall leder "tillfälligheterna" till att kvinnan tar ut hela föräldraförsäkringen, säger Irene Wennemo.

Arbetslivsforskaren Lisbeth Bekkengen säger att pappors syn på sin mansroll kan vara avgörande.

- Samhället ställer inte lika stora krav på män jämfört med kvinnor att ta föräldraansvaret. Är hon hemma för länge hindrar hon pappan från att delta, är hon hemma för kort tid är hon ingen bra mamma, säger hon.

Hälften var

Enligt TCO:s senaste pappaindex toppade Vännäs i Västerbotten 2003 års lista för föräldraledighet. Året innan var papporna i grannkommunen Robertsfors bäst. Enligt Gunnar Johansson på försäkringskassan i Umeå har man jobbat mycket med just attityderna.

- Vi pratar inte om "mammaledighet" och "pappadagar", inställningen är att mamman och pappan ska ta ut hälften var, sen är det upp till familjerna att dela upp tiden, säger han.

Malin Nord

ARTIKELN HANDLAR OM