Boll eller Barbie – biologin avgör

avHelena Utter

RELATIONER

Bilar till dottern och dockor till sonen?

Inte säkert att du kan vinna kampen mot könsstereotyperna.

Ny forskning antyder att din sons val av leksaker avgörs av hormoner – redan i livmodern.

Foto: Colourbox

Orsakerna till att pojkar och flickor redan vid tre års ålder visar tydliga skillnader i sättet att leka, är en ständig källa till diskussion.

Är pojkars större dragning till bollar och till grupplekar biologiskt betingat eller ett resultat av socialt tryck?

”Biologin styr”

Forskare vid universitet i Texas har i en studie funnit stöd för att det är biologin som styr. Halterna av manligt och kvinnligt könshormon – testosteron och östrogen – verkar redan före barnets födelse och under de första månaderna i livet spela en roll för valet av leksaker.

Det skriver tidningen New Scientist.

Studerade bebisar

Forskaren Gerianne Alexander och hennes kollegor vid Texas A&M University använde ögonrörelseundersökningar för att studera tre och fyra månader gamla bebisars intresse för olika saker.

I det ena testet fick de se en studsande boll och en docka, i det andra en grupp människor och en ensam individ.

Sedan mätte de halten av könshormon genom salivprov – samt mättte pek- och långfingrarna på testbebisarna, ett vedertaget mått på hur mycket testosteron utsatts för i livmodern.

Följer utvecklingen

Resultatet visade att flickbebisarna inte påverkades så mycket av hormonhalterna, medan pojkar som haft en högre testosteronhalt i moderlivet tydligt föredrog att titta på den studsande bollen.

En högre hormonhalt som bebis gjorde att pojkarnas ögon drogs till gruppen framför individen.

Enligt Gerianne Alexander är det för tidigt att dra några slutsatser om vilka val försökspersonerna kommer göra när de blir stora nog att leka.

Och de 41 bebisarnas utveckling kommer att följas.

ARTIKELN HANDLAR OM