Sökes: fosterföräldrar över hela Sverige

Publicerad:
Uppdaterad:

Svårigheten att rekrytera familjehem i Sverige i dag leder till att barn får bo långa tider i jourhem eller på institutioner.

I Sverige är omkring 12 000 barn placerade i familjehem. (Bilden är arrangerad.)
Foto: ERIK ROXFELT
I Sverige är omkring 12 000 barn placerade i familjehem. (Bilden är arrangerad.)

- I dag söker vi familjehem bland dem som är födda på 70-talet, men de är svåra att få fatt i. Två skäl kan vara att de bildar familj senare och att de tänker på sin karriär i första hand, säger Lennart Andersson, familjehemssamordnare för 15 kommuner i Skaraborg.

Till det akuta utrednings- och behandlingshemmet Solsidan i Skara kommer barn mellan noll och tolv år som har omhändertagits på grund av brister i hemmiljön. Vistelsetiden varierar från några dagar upp till ett år.

Om det sedan behövs placeras barnen i familjehem.

Men det är inte alltid man hittar ett hem på en gång. Mari Kristoffersson har arbetat på Solsidan i 15 år och upplever att det har blivit allt svårare att hitta familjehem.

- I enstaka fall har det hänt att barn har fått stanna här ända upp till en termin i väntan på ett familjehem. Det är naturligtvis olyckligt.

- Inte för att vi gör en sämre insats än ett familjehem, utan för att barnet ska få vad som bäst tillgodoser barnets behov, säger Mari Kristoffersson.

En annan aspekt är kostnaden. En vårdplats på Solsidan kostar 2 779 kronor per dygn, medan en familjehemsplacering kostar cirka 500 kronor per dygn.

Vid Svenska kommunförbundet arbetar man just nu med ett nytt ersättningssystem för familjehem. Hittills har arvodena grundat sig på en procentsats av basbeloppet. Eftersom inflationen har varit så låg har arvodena därför inte höjts nämnvärt de senaste åren. I framtiden ska de istället följa löneutvecklingen inom till exempel vård- och omsorgssektorn.

Calle Bonath, ordförande i Familjehemmens riksförbund tror att en förutsättning för att man ska kunna värva fler familjehem är att statusen för familjehemmen höjs.

- Rent generellt är det för låga ersättningar. Dessutom saknar man helt de sociala försäkringar som vanliga arbetstagare har.

Många fosterföräldrar har inget annat arbete, därför att barnet eller barnen kräver ett heltidsengagemang.

- Att vara familjehem ska kunna betraktas som ett vanligt arbete, som ger rätt sjukpenning, a-kassa, arbetsskadeförsäkring och alla andra försäkringar, anser Calle Bonath.

FAKTA/Familjehem

Ulrika Vallgårda

Publicerad: