Relationer

Svenska kvinnor: Vi vill inte dela lika

RELATIONER

Småbarns-
mammorna vill ha två tredjedelar av föräldraledigheten själva

Regering, fack och opinionsbildare är överens: det bästa är att dela lika på föräldraledigheten.

Problemet är att inte ens hälften av mammorna håller med.

– Det är rätt trevligt att vara hemma med barn, säger Ann-Zofie Duvander, forskare på Riksförsäkringsverket.

Mammor med små barn är minst villiga att låta papporna ta föräldraledigt. Aktuell ställning: lediga mammor tar ut 113,1 dagar och lediga pappor 26,5. (1999)
Mammor med små barn är minst villiga att låta papporna ta föräldraledigt. Aktuell ställning: lediga mammor tar ut 113,1 dagar och lediga pappor 26,5. (1999)

Aftonbladet Kvinna lät Sifo fråga svenska kvinnor under 45 år om hur många månaders föräldraledighet de tyckte att mannen skulle ta.

Fyra av tio tyckte att pappan skulle ta hälften, alltså sex månader.

Tre av tio tyckte att han skulle ta mellan en och fem månader.

Lika många var tveksamma eller visste inte.

Knappt någon av kvinnorna tyckte att pappan skulle ta mer än sex månaders föräldraledighet.

I verkligheten tar papporna bara ut knappt var åttonde föräldraledig dag (12,4 procent i fjol).

1999 tog de föräldralediga papporna ut 26,5 dagar i snitt. Mammorna tog ut mer än fyra gånger så mycket, 113,1 dagar.

Aftonbladet Kvinnas Sifo-undersökning visade att mammor med små barn var minst pigga på att släppa ifrån sig föräldraledighet till sina män. Gruppen med barn i åldern 0 – 2 år tyckte i genomsnitt att pappan skulle ta 3,8 månader föräldraledigt.

Siffran ökade stegvis i grupperna med äldre barn för att nå högst i gruppen med barn över 18 år. Där tyckte mammorna att pappan kunde få ta ut 5,5 månader ledigt.

Det kan verka märkligt att de mammor som är mitt uppe i den period då barnen behöver mest skötsel är de som är mest sugna på att stanna hemma.

Ann-Zofie Duvander på Riksförsäkringsverket har en förklaring.

– Det är nog viktigt att man kommer överens i förväg om hur man ska dela. Annars är det lätt att mamman blir kvar hemma – för det är rätt trevligt att vara hemma med barn, säger hon.

– Sedan när barnen är äldre och mammorna kommit tillbaka till jobbet kanske de inser att det inte var bra för karriären att vara hemma så länge och svarar därför att de tycker att mannen ska ta ut en större del av föräldraledigheten.

Äldre undersökningar visade att det var mammorna som bestämde hur länge de ville vara hemma med barnet och att papporna fick ta det som blev över.

Ann-Zofie Duvander tror att det håller på att ändras.

– Men en anledning till att kvinnor vill vara hemma kan vara att de oftare har slitsamma jobb i offentliga sektorn och hellre tar hand om barnet än jobbar.

Det stämmer också med Aftonbladet Kvinnas Sifo-undersökning där kvinnor med LO-jobb ville dela med sig minst ledighet till pappan.

– En del kvinnor som har en dålig position på arbetsmarknaden kan vara ovilliga att dela med sig av makten i hemmet och kan ha intresse av att behålla kontrollen över barnen, säger Ann-Zofie Duvander.

– Papporna har ofta bättre betalt och välbetalda jobb brukar också vara roligare. Vore arbetsmarknaden mindre uppdelad i mans- och kvinnoyrken skulle nog även uttaget av föräldraledighet bli mer jämlikt.

Det finns inga medicinska skäl för att någon av föräldrarna skulle ta ut en större del av ledigheten.

– Det skulle förvåna mig om det spelar någon roll hur man delar på föräldraledigheten. Jag vet i varje fall inte om någon forskning som skulle peka på det, säger Torgny Gustavsson, överläkare i barn- och ungdomspsykiatri.

Han tror inte att det har någon betydelse om mamman och pappan byts av hemma.

– Om mamman tar fyra eller åtta månader spelar ingen roll för barnet. Det mesta pekar på att det är bra om papporna tar en rejäl del av ledigheten, säger Torgny Gustavsson.

Män välj rätt partner om ni vill ha halva föräldraledigheten

Så svarade kvinnorna i Aftonbladets Sifo-undersökning

Jon Hansson

Publisert:

Aftonbladet

/

Relationer