Våra 4 vanligaste hemligheter - sex, pengar, förtroenden, missbruk

Av: Zendry Svärdkrona

Publicerad:
Uppdaterad:
Foto: Foto: katrin jakobsen

SEX:

Hemligheter som rör sex och otrohet är vanliga. En inte helt ovanlig familjehemlighet är att kvinnan haft en annan man under perioden barnen blev till, och därför inte kan vara säker på vem som är pappa. Det är också vanligt med andra typer av sexuella hemligheter eller fantasier som man inte talar om för sin partner.

Exempel: Kalle och Birgitta är gifta. Kalle fantiserar om att ha sex med en annan man, något Birgitta skulle ta mycket illa vid sig om hon fick veta.

FÖRTROENDEN:

En partner har fått veta något som den andre tycker att han borde få veta.

Exempel: Birgittas mamma tycker inte om Kalle och det säger hon varje gång hon pratar med Birgitta i telefon.

Hon tycker Kalle är slösaktig och slarvig och hävdar att Birgitta borde hittat någon bättre.

Birgitta vill hålla sig väl med båda och säger ingenting.

Kalle känner sig kränkt och förd bakom ljuset när han får reda på svärmors syn på honom.

PENGAR:

En hemlighet som kan kännas som ett stort svek är när en partner undanhåller viktiga saker som gäller familjens ekonomi.

Exempel: Kalle och Birgitta har gemensam ekonomi. Kalle har extrainkomster som inte Birgitta vet om. En del av pengarna använder han till personliga utsvävningar. Resten lägger han på hög för att ha för säkerhets skull om det krisar och de skulle skilja sig.

MISSBRUK:

Det tillhör missbrukets dynamik att när en person fastnar i ett alkohol-

eller drogberoende försöker han eller hon skydda det från sin omgivning.

Exempel: Birgitta dricker, vilket hon försöker undanhålla Kalle. Denna lögn genererar en hel mängd svek och lögner från Birgittas sida för att hon ska få ha sitt drickande i fred. Till slut, liksom det förr eller senare brukar bli, spricker lögnen.

Källa: Ulf Åkerström

Publicerad: